AREL Üniversitesi - Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Beslenme ve Diyetetik

EĞİTİM SÜRECİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı; sağlığın korunması ve geliştirilmesi, beslenme ile ilintili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, yiyecek-içecek hizmeti veren birimlerin yönetim ve organizasyonunun sağlanması gibi konular ile ilgili çalışmalar yapmaktır.


ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm mezunları; kamuda veya özel kurumlarda (özel ve kamu hastaneleri, tıp merkezleri, diyaliz üniteleri, beslenme danışmanlık merkezleri vb.) çalışabilirler. Yiyecek–içecek hizmetleri veren, ticari veya ticari olmayan kuruluşlarda görev alabilirler. Halk sağlığı hizmeti veren kurumlar, besin endüstrisi, araştırma kurumları ve eğitim kurumlarında çalışma olanaklarına sahiptirler.

BAŞVURU