AREL Üniversitesi - Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

ÇALIŞMA ALANLARI

Her türlü mühendislik problemini bilgisayar teknolojisiyle modellemeye, analiz etmeye ve planlamaya yetkin bilgisayar mühendislerinin iş olanakları günümüzde oldukça fazladır.

EĞİTİM SÜRECİ

Bölüm, öğrencilerin bilgisayarlı tasarım, analiz ve bilgisayar uygulamaları üzerine temel oluşturmalarını ve hızla değişen teknolojiye uyum sağlayabilmelerini amaçlamaktadır.

BAŞVURU