Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!

Eğitim ve Öğretim

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü olarak temel amacımız Türk Mutfağına olduğu kadar Dünya mutfaklarına da hâkim, mutfak sanatlarını ve gastronomi trendlerini takip ederek uygulayan, yaratıcılık ve uygulama yönünü güncel teknolojiler ve gelişmiş kalite anlayışı ile harmanlamış ve işletmecilik yetenekleri gelişmiş gerek ulusal gerekse uluslararası gastronomi sektörüne yönetici şefler yetiştirmektir. 

Arel Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Bölümünden mezun olan öğrencilerimizin yemek pişirebilen şefler olmalarının yanı sıra gıdaların duyusal ve karakteristik özelliklerini bilen, yemek pişirmenin tüm ilkelerine ve sanatına hakim, yemeği tasarım ve estetikle birleştirerek başarı ile sunabilen, disiplinli ve sorumluluk sahibi, sektöründeki yenilikleri takip eden, değişime ve gelişime açık, liderlik vasfına sahip ve iletişim becerisi kuvvetli yönetici şefler olmalarını hedeflemekteyiz. 

Bilim ve sanattan oluşan multidisipliner bir alan olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm müfredatında bulunan gerek teorik gerekse uygulamalı dersler ile gastronomi kültürüne tamamen hakim Gıda ve Yeme-İçme sektörünü tanıyan, şef olduğu kadar işletme bilgisine de sahip, geleceği öngörebilen kültürel, teknolojik, sanatsal ve yaratıcı yönü gelişmiş yönetici şefleri yetiştirmeyi amaçlamaktayız. 

Sektörde etkin kişiler ile birlikte hazırladığımız müfredatımızda oluşturduğumuz sistematik alt yapı ile eğitimlerinin %60’ı uygulamalar ile geçiren öğrencilerimizin uygulama yönü güçlü, ilgi alanlarına göre seçebildikleri dersleri ile istedikleri alanda yoğunlaşmış, yaratıcılığı gelişmiş, sektöre gerek şef gerekse işletmeci pozisyonunda hâkim olabilen bireyler olmaları hedeflenmekteyiz. 

Bu hedefler doğrultusunda sektörün ihtiyaçları da göz önüne alınarak verdiğimiz sektör-akademi işbirliği odaklı eğitim ile mezunlarımızın ihtiyaca tam uygun donanımda olmaları önceliğimizdir. 

Eğitim 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans eğitimi 4 yıllık bir bölüp olup eğitim dili Türkçedir. Bununla beraber bölüm ders müfredatında İngilizce ve Mesleki İngilizce dersleri de bulunmaktadır. Bölüm ders müfredatında bulunan İngilizce dersler ile uluslararası gelişmeleri ve yayınları takip ederek kendini geliştirebilen, mesleklerinin gerektirdiği İngilizce terminolojiye sahip şefler yetiştirilmektedir. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans eğitiminde öğrencilere Gıda Güvenliği, Gıda Mevzuatı, Mutfak Hijyeni, Beslenme İlkeleri, İş Etiği, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgi Teknolojileri gibi mesleklerini tamamlayıcı dersler verilmektedir.  Bölüm ders müfredatında Gastronomi Turizmi, Gastronomide Trendler, Servis ve Sunum Teknikleri, Menü Yönetimi ve Planlama, Hazır Yemek Teknolojisi, İçecek Kültürü ve daha pek çok alanları ile ilgili teorik dersler bulunmaktadır. Öğrencilerin mesleklerinde yönetici özelliklerini geliştirebilmek için bölüm müfredatına İşletme Yönetimi, Pazarlama, Girişimcilik, Kalite ve Yönetim Sistemleri gibi dersler de eklenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen teorik derslerin yanı sıra öğrencilerimizin gerekli pratik ve uygulama becerilerini geliştirmek için ders müfredatının %60’ı uygulamalı derslerden oluşmaktadır. Mezun olmadan önce programda eğitim alan her öğrencinin Türk Mutfağı, Dünya Mutfakları, Sıcak ve Soğuk Mutfaklar, Unlu Mamuller, Pastacılık gibi temel alanlarda uygulama dersleri almaları zorunlu tutulmuş olup, ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri seçmeli dersler ile kendilerine özel müfredat oluşturmaları da sağlanmıştır. 

Ders müfredatı planlanırken sistematik yaklaşım gözetilmiş ve eğitimin ilk yılında öğrencilerin teorik alt yapıları hazırlanarak 2. sınıftan itibaren her sene artan sürelerde uygulamaya ağırlık verilmiş, özellikle son 2 yılının neredeyse tamamının uygulama ve pratiğe dayalı olması sağlanmıştır.  

Ders müfredatına eklenen mesleki alan ve yetkinlik geliştirme seçmeli dersleri ile öğrencilerimizin ilgi duydukları alanda kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine de olanak sağlanmıştır.  

Staj İmkânları: 

Bölümümüzde teorik derslerin yanı sıra yoğun bir uygulama ders içeriği de mevcuttur. Okulda edinecekleri teorik ve pratiğin yanı sıra öğrencilerimiz programdan mezun olmadan önce 30 iş günü mesleki yaz stajlarını tamamlamak zorundadır. Öğrencilerimiz yapacakları stajları sayesinde iş alanlarını tanımakta, iş yerlerindeki faaliyetleri öğrenmekte, aldıkları eğitimi sektörde uygulayarak geliştirme imkânına sahip olmakta ve iş hayatına mezun olmadan adapte olabilme fırsatı yakalamaktadır.  

Bölümümüzün zorunlu yaz staj yerinin bulunması konusunda ArelKariyer sistemi öğrencilerimize gereken tüm desteği sağlamaktadır.  Zorunlu staj süresi dışında öğrencilerimizi isteğe bağlı çalışmalarına da gereken destek verilmekte ve bu şekilde daha mezun olmadan sektörde yer edinmeleri sağlanmaktadır. 

Çalışma Alanları:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olanlar gastronom unvanını alarak kendi işletmelerini açabilecekleri gibi yiyecek-içecek sektörünün her alanında faaliyet gösterebilmektedirler. Gastronomlar özel sektörün restoran ve otellerin mutfaklarında, yemek fabrikalarında (Catering), deniz, hava ve demir yolu şirketlerinde ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde aşçı, şef, yönetici şef, yönetici veya işletmeci olarak çalışabilmektedir.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları lisans programı mezunları yiyecek ve içecek sektörünün her alanında çalışabilmelerinin yanı sıra, mesleğin yan dalı olarak menü danışmanlığı, yemek eleştirmenliği, blog yazarlığı, yemek fotoğrafçılığı ya da televizyon programcılığı gibi farklı alanlarda da kendilerine yer bulabilirler.

Mezunlarımız aşçılık okullarında veya mutfak akademilerinde eğitmen şeflik yapabilecekleri gibi yüksek lisans ve doktora eğitimlerini de tamamlayarak akademik ve bilimsel anlamda da çalışmalarda bulunabilirler. 

Puan ve Kontenjanlar

  • Program Kodu
  • Burs Tipi
  • Kontenjan (2020)
  • En Küçük Puan
  • En Küçük Başarı Sırası
  • Ücret Hesaplama
  • Program Kodu 202390215
  • Burs Tipi %50 Burslu
  • Kontenjan (2020) 21
  • En Küçük Puan -
  • En Küçük Başarı Sırası -
  • Program Kodu 202390214
  • Burs Tipi Burslu
  • Kontenjan (2020) 4
  • En Küçük Puan -
  • En Küçük Başarı Sırası -

3.Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar.

19.Öğrencilerin, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile vakıf üniversiteleri arasında imzalanan mutabakat metni ile ilgili bu kılavuzun ileri sayfalarında yer alan duyuruyu incelemesinde yarar görülmektedir.

46.İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.  Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dâhil değildir.

60.Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğretim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim  Kurulunun    uygun  göreceği  oranda  yeniden  belirlenebilir. Bazı  yükseköğretim  kurumları, kendi öğrencisi  veya  başka  üniversitenin  öğrencisi olup  ayrılanların  veya  ilişiği  kesilen/ilişiğini  kesenler  ile  bir  yükseköğretim  programından  mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara  kayıtlarını  yapma  hakkını  saklı  tutar.  Bu  durumda  olanların  tercihlerini  yapmadan  önce  ilgili  üniversiteden  ayrıntılı  bilgi  almaları gerekmektedir. Adayların  tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. 

215.İstanbul  Arel  Üniversitesi’nde  eğitim  ücrete  tabidir.  2020-2021  Eğitim-Öğretim  yılında  Yönetim  Bilişim  Sistemleri,  Gazetecilik,  Fizyoterapi  ve Rehabilitasyon, Sağlık Yönetimi programlarında 36.900-TL, Türk Dili ve Edebiyatı, Havacılık Yönetimi, Biyomedikal Mühendisliği, Çocuk Gelişimi, Hemşirelik,  Sosyal  Hizmet,  Muhasebe  ve  Finans  Yönetimi,  Gastronomi  ve  Mutfak  Sanatları,  Moda  ve  Tekstil  Tasarımı  37.900-TL,  Mütercim- Tercümanlık, Sosyoloji, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Finans, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Sinema ve Televizyon, Yeni Medya ve İletişim, Endüstri Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik, Bankacılık ve Finans, Çizgi Film ve Animasyon, Grafik Tasarım 39.900-TL, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İç Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mimarlık 42.900- TL,  Moleküler  Biyoloji  ve  Genetik,  Psikoloji,  Bilgisayar  Mühendisliği  45.900-TL’dir.  Önlisans  programlarında  örgün  ve  ikinci  öğretim  program ücretleri Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon, İş Sağlığı ve Güvenliği, Moda Tasarımı, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri 19.900-TL, Ağız ve Diş Sağlığı, Aşçılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Basım ve Yayın Teknolojileri, Çocuk Gelişimi, Dış Ticaret,  Diş  Protez  Teknolojisi,  Elektrik,  Elektronik  Teknolojisi,  Grafik  Tasarım,  Halkla  İlişkiler  ve  Tanıtım,  İnsan  Kaynakları  Yönetimi,  İnşaat Teknolojisi,  İşletme  Yönetimi,  Lojistik,  Makine,  Mekatronik,  Mimari  Restorasyon,  Muhasebe  ve  Vergi  Uygulamaları,  Optisyenlik,  Radyo  ve Televizyon Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Turist Rehberliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Uçak Teknolojisi, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik 24.900-TL, Adalet, Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, tüm öğrenimi İngilizce Hazırlık Sınıfı ve program öğrenim ücreti 27.900-TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV dahildir. Ayrıntılı bilgiyi Üniversitenin web sitesinden edininiz. 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Kütüphane - Bilgi Merkezi

Kütüphane - Bilgi Merkezi

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2007 yılında Sefaköy Yerleşkesi’nde kurulmuştur. 2009 yılında Kemal GÖZÜKARA Yerleşkesi’nin faaliyete geçmesiyle Merkez Kütüphane, 1.192 m2 alanda hizmet vermeye başlamıştır. Sefaköy Yerleşkesi’nde yer alan kütüphane hizmetleri de bu tarihten itibaren Sefaköy Şube Kütüphanesi adıyla 620 m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

2019 yılında üniversitemiz Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde yer alan merkez kütüphanede hizmetlerin 24 saat sürdürülebilmesi amacıyla 66 m2 alana sahip aynı anda 36 kişinin faydalanabileceği bir okuma salonu oluşturulmuştur.


Detaylı Bilgi İçin
Dekan'ın Mesajı
Sevgili Öğrenciler,
Geleceğinizi önemli ölçüde etkileyecek, hayatınıza yön verecek, keşfedilmiş veya keşfedilmeyi bekleyen yeteneğinizi, sanat ve tasarım eğitiminin hangi alanında geliştirmeyi düşündüğünüz kadar, sanatın öğrencisi olacağınız ve geleceğinizi tasarlayacağınız fakültenin de çok önemli olduğunun bilincinde olduğunuzu düşünüyoruz. Kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi en önemli hedefi olarak belirlemiş İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ve tasarım alanında kendini kanıtlamış deneyimli eğitim kadrosu ve bu kadronun önderliğinde sunduğu nitelikli sanat ve tasarım eğitimi, kültür ve sanat etkinlikleri ile benzer programları yürüten eşdeğer kurumlar arasında en üst düzeye ulaşmayı başarmıştır. Fakültemizin yapılandırılmasında, başlangıç itibariyle Grafik Tasarımı Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü olmak üzere 2 lisans programı altında sanat ve tasarım eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. Grafik Tasarımı Bölümü lisans eğitimini yüksek lisans ve sanatta yeterlik; Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü lisans eğitimini ise yüksek lisans programı ile taçlandıran Fakültemiz gelişimini sürdürmektedir. Yakın gelecekte de ülkemizin konjonktürel yapısı doğrultusunda, Fakültemiz bünyesine yeni lisans ve lisansüstü programlar eklemeyi planlamaktayız. İngilizce Hazırlık Programının zorunlu tutulmadığı Güzel Sanatlar Fakültesinde, bölümlerin eğitim dili Türkçedir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki uluslararası ilişkilerin önem kazandığı içinde bulunduğumuz yüzyılda yabancı dil, sanat ve tasarım eğitiminin önemli bir koşuludur. Bunun bilincinde olarak bölümlerimiz yabancı dil destekli bir sistemle yürütülmektedir. Sizleri birer Arelli olarak aramızda görmek en büyük arzumuzdur.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Güler ERTAN
Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!