Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız! CANLI - Online Meslek ve Bölüm Tanıtımları

Eğitim ve Öğretim

Lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve sanatta yeterlik) düzeylerinde eğitim veren İstanbul Arel Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü, öğrencilerin kişisel özelliklerini ve tasarıma dönük yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan ve günümüz koşullarına uyum sağlayan bir müfredatı benimsemiştir. Grafik Tasarımı Bölümünde sanat kültürü sağlam, grafik tasarımın temel teknikleri ve sanatsal inceliklerini kavramış, yaratıcı ve girişimci tasarımcılar ve yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Üniversitemizin düzenlediği özel yetenek sınavında başarı gösteren ve kesin kayıt yaptıran her öğrencimize %50 Sanata ve Yeteneğe Destek Bursu verilmektedir. Bursların devamı için herhangi bir koşul yoktur. Kazanılan burs, 4 akademik yıl süresince genel not ortalamasına bağlı kalmaksızın devam eder. 20112012 akademik yılında ilk mezunlarını vermiş olan Grafik Tasarımı Bölümünün öncelikli hedefleri, eğitim-öğretim kalitesini en üst düzeye çıkartarak nitelikli bir tasarım eğitimi vermek ve öğrencileri iş hayatına hazırlamaktır. Teknolojinin hızla gelişme göstermesi ve buna bağlı olarak iş alanlarının geniş bir yelpazeye yayılmasıyla, grafik tasarımcılara olan gereksinim giderek artmaktadır. Bu bağlamda çizim, resim, fotoğraf ve yazının bütünleştirilmesi, bilgisayar ve çoklu ortam tekniğinden yararlanılarak iletişimin etkinleştirilmesinde grafik tasarımcıların önemi ön plana çıkmaktadır.

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan Bölümde öğrencilere; logo, afiş, reklam panosu ve ambalaj tasarımı, kitap ve dergi tasarımı, tipografi, bilgisayar, animasyon, web tasarımı, fotoğraf ve illüstrasyon gibi dersler verilmektedir. Uygulamalı çalışmalar, Bölüm bünyesinde bulunan PC ve MAC bilgisayar laboratuvarları, fotoğraf stüdyosu, baskı atölyeleri ve uygulama atölyelerinde yapılmaktadır. Grafik Tasarımı Bölümünde verilen eğitim, tasarım felsefesinin keşfedilmesi ve benimsenmesini temel almakta ve öğrencileri grafik tasarımın temel öğeleri olan MAC Laboratuvarı ve fotoğraf stüdyosu ortamında deneyimli akademik kadro eşliğinde iş hayatına hazırlamaktadır. Zorunlu staj uygulaması ile öğrencilerin mesleki alanda tasarımdan iletişime, tanıtımdan pazarlamaya kadar tüm konularda yönlendirici olmaları amaçlanmaktadır.

Puan ve Kontenjanlar

  • Program Kodu
  • Burs Tipi
  • Kontenjan (2021)
  • En Küçük Puan
  • En Küçük Başarı Sırası
  • Ücret Hesaplama
  • Program Kodu -
  • Burs Tipi Burslu
  • Kontenjan (2020) 4
  • En Küçük Puan -
  • En Küçük Başarı Sırası -
  • Program Kodu -
  • Burs Tipi %50 Burslu
  • Kontenjan (2020) -
  • En Küçük Puan -
  • En Küçük Başarı Sırası -


Grafik Tasarımı

Grafik Tasarımı

Kütüphane - Bilgi Merkezi

Kütüphane - Bilgi Merkezi

Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 2007 yılında Sefaköy Yerleşkesi’nde kurulmuştur. 2009 yılında Kemal GÖZÜKARA Yerleşkesi’nin faaliyete geçmesiyle Merkez Kütüphane, 1.192 m2 alanda hizmet vermeye başlamıştır. Sefaköy Yerleşkesi’nde yer alan kütüphane hizmetleri de bu tarihten itibaren Sefaköy Şube Kütüphanesi adıyla 620 m2 kapalı alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

2019 yılında üniversitemiz Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde yer alan merkez kütüphanede hizmetlerin 24 saat sürdürülebilmesi amacıyla 66 m2 alana sahip aynı anda 36 kişinin faydalanabileceği bir okuma salonu oluşturulmuştur.


Detaylı Bilgi İçin
Dekan'ın Mesajı
Sevgili Öğrenciler,
Geleceğinizi önemli ölçüde etkileyecek, hayatınıza yön verecek, keşfedilmiş veya keşfedilmeyi bekleyen yeteneğinizi, sanat ve tasarım eğitiminin hangi alanında geliştirmeyi düşündüğünüz kadar, sanatın öğrencisi olacağınız ve geleceğinizi tasarlayacağınız fakültenin de çok önemli olduğunun bilincinde olduğunuzu düşünüyoruz. Kaliteli, profesyonel ve üstün bir üniversite eğitimi vermeyi en önemli hedefi olarak belirlemiş İstanbul Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, sanat ve tasarım alanında kendini kanıtlamış deneyimli eğitim kadrosu ve bu kadronun önderliğinde sunduğu nitelikli sanat ve tasarım eğitimi, kültür ve sanat etkinlikleri ile benzer programları yürüten eşdeğer kurumlar arasında en üst düzeye ulaşmayı başarmıştır. Fakültemizin yapılandırılmasında, başlangıç itibariyle Grafik Tasarımı Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü olmak üzere 2 lisans programı altında sanat ve tasarım eğitimi verilmesi hedeflenmiştir. Grafik Tasarımı Bölümü lisans eğitimini yüksek lisans ve sanatta yeterlik; Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü lisans eğitimini ise yüksek lisans programı ile taçlandıran Fakültemiz gelişimini sürdürmektedir. Yakın gelecekte de ülkemizin konjonktürel yapısı doğrultusunda, Fakültemiz bünyesine yeni lisans ve lisansüstü programlar eklemeyi planlamaktayız. İngilizce Hazırlık Programının zorunlu tutulmadığı Güzel Sanatlar Fakültesinde, bölümlerin eğitim dili Türkçedir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki uluslararası ilişkilerin önem kazandığı içinde bulunduğumuz yüzyılda yabancı dil, sanat ve tasarım eğitiminin önemli bir koşuludur. Bunun bilincinde olarak bölümlerimiz yabancı dil destekli bir sistemle yürütülmektedir. Sizleri birer Arelli olarak aramızda görmek en büyük arzumuzdur.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Prof. Dr. Güler ERTAN
Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!