Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız! CANLI - Online Meslek ve Bölüm Tanıtımları

Başarı Bursları

1.Tercih İndirimi

(1)   ÖSYM tarafından İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarına ilk 5 tercihinde yerleşip kayıt yaptıranlara Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda indirim uygulanır. Bu oranlar en geç Temmuz ayının son gününe kadar üniversitenin aday öğrenci WEB (aday.arel.edu.tr) sayfasında yayınlanır.

2.Başarı Bursu

(1) Üniversitenin ön lisans (örgün ve ikinci öğretimin tamamı) ve lisans programlarında, her yıl Bahar dönemi sonunda GNO’ya göre, başarı sıralamasında bölüm birincilerine izleyen akademik yılda ödemekle yükümlü oldukları ücretin %25’i kadar indirim yapılır.

(2) Hazırlık Programı dışında; önlisans ve lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir.

(3) Her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Temmuz ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur.

(4) Başarı bursundan veya indiriminden yaralanabilmek için öğrencinin aşağıdaki başarı ölçütlerini sağlaması gerekir:

a) GNO’su 3,5 ve üzerinde olmak,

b) Sıralamanın yapıldığı yılda başarısız dersi (FF notu) olmamak,

c) Güz ve bahar yarıyılında ilgili lisans programının müfredatına sayılan kredili normal veya fazla ders yükünü almış olmak (Erasmus ve/veya değişim programları çerçevesinde alınan dersler dahildir)

d) Başarı bursları 1 (bir) yıl için geçerlidir. Bursun devam edebilmesi için bölüm birincisi olunması gerekir.

(5) Aynı bölümde birden fazla bölüm birincisi mevcutsa son yarıyılda alınan kredi sayısı fazla olan öğrenciye öncelik verilir. Eşitliğin bozulmaması durumunda burs, ÖSYS merkezi yerleştirme sınav puanı yüksek 

(6) Başarı bursu ve indirimi için yaz öğretimi dersleri dikkate alınmaz.

(7) ÇAP ve YAP öğrencileri için yalnızca anadal ders yükü ve not ortalamaları dikkate alınır.

(8) Başarı bursu, bursun hak edildiği akademik yılı izleyen eğitim öğretim yılında verilir. Bu uygulamadan yararlanacak öğrenciler, Öğrenci İşleri Ofis Direktörlüğü tarafından Rektörlüğe bildirilir.

3. Onur Bursu

(1) Onur Bursu, Yükseköğretim Kurumları Sınavından (YKS) SAY-EA ve SÖZ puan türündeki sıralamada alınan sonuca göre AREL’e ilk 4,000’de yerleştirilen ve kayıtlarını yaptıran öğrencilere, Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen miktarda parasal destek olarak verilen burstur.

(2) Onur Bursu, ilk 1000, ilk 2000, ilk 4000’de yerleşen öğrencilere dil puanı öğrencileri hariç olmak üzere her eğitim öğretim yılında dokuz (9) ay süre ile her ay parasal destek olarak verilir.

(3) Onur Bursundan yararlanmak için daha önce herhangi bir önlisans ve lisans programından mezun olmama şartı aranır.

(4) Onur Bursu olarak sağlanacak parasal destek her akademik yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek uygulanır.

(5)  Verilen bu bursların devamı için, öğrencinin eğitim öğretim yılı sonlarında GNO’sunun en az 3,00 olması şartı aranır. Öğrencinin GNO’su 3,00 (üç)’ün altına düştüğünde Onur Bursu kesilir. Öğrencinin GNO’su 3,00’nin üzerine çıktığında, Onur Bursu tekrar verilir.

(6) Tam Burslu programlara İstanbul il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 1.000, diğer puan türlerinde ilk 10.000 içine giren öğrencilerin tümü üç (3) kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dâhil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahiptir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkânından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkânlar çerçevesinde yurt sağlanır.

4. Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) Bursu ve Fransız Bakalorya Bursu

(1) Bu burs, Üniversiteye YKS yolu ile yerleşen veya YKS puanı ile bir başka yükseköğretim kurumundan yatay geçiş yapan ve Uluslararası Bakalorya veya Fransız Bakalorya diploma notu bulunanlardan aşağıda belirtilen puanı sağlayan öğrencilere verilir.

2) Uluslararası Bakalorya diploma notu 32-37 veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan öğrencilerden ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25’i alınmaz.

3) Uluslararası Bakalorya diploma notu 38 ve yukarı veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan öğrencilerden öğrenim ücretinin %50’si alınmaz.

4) Uluslararası Bakalorya ve Fransız Bakalorya Bursu, İngilizce Hazırlık Sınıfında öğrenimine başlayan öğrenciler için azami 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için azami 5 yıldır.

5) Bursun devamı için akademik başarı koşulu aranmaz. Üniversite’nin ücretli veya kısmi burslu programlarına yerleştirilmiş öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploması bulunan ve toplam not ortalaması 32 veya üzerinde olan ücretli ve kısmi burslu öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden % 20 oranında indirim yapılır.

5.Yatay Geçiş Bursları

1) Kurum içi yatay geçişlerde ve Üniversite’nin hazırlık sınıfını azami sürede bitiremeyen öğrencilerin Üniversite’nin Türkçe denk programına yerleştirilmelerinde uygulanacak burs ve indirimler aynı oranda devam eder.

(2) Kurumlar arası yatay geçiş yolu ile İstanbul Arel Üniversitesine gelen öğrencilere verilecek burs ve indirimler her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve ilan edilir

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!