Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız! CANLI - Online Meslek ve Bölüm Tanıtımları

Destek Bursları

1. Kurum İndirimi

(1) Arel Üniversitesi ve Arel Eğitim Kurumları en az iki (2) yıldır kadrolu olarak ve tam zamanlı çalışanları ile eş, 1 inci ve 2. İnci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, çocuk) %50 oranında uygulanan indirimdir.

(2)  Ayrıca,

  a) Arel liselerinden,

  b) İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları,  

  c) İstanbul Arel Üniversitesi lisans ve lisansüstü programlarından, mezun olanlara %50 oranında kurum indirimi uygulanır.

(3) İlgili protokollerle onaylanmış işbirliği ve çözüm ortaklığı yapılmış kurumlara belirlenen koşullarda ve oranlarda indirim uygulanır.

2. Yöre İndirimi

(1) Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerindeki bir liseden mezun olan, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin bir lisans programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere,

(2) Büyükçekmece, Çatalca, Beylikdüzü, Silivri ve Esenyurt ilçelerinde kendisi veya ailesinin en az 3 (üç) yıldır ikamet etmekte olduğunu belgeleyen, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı sonucuna göre Üniversite’nin bir lisans programına yerleşip kayıt yaptıran ve bu programı ilk 5 (beş) sırada tercih etmiş olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretine ek %10 oranında indirim uygulanır.

3. Çift Anadal Bursu

Üniversitenin tam burslu programlarına yerleşen ve GNO' su 3,50 ve üzerinde olanlardan çift anadal programları için ayrı bir ücret alınmaz

4. Sanata Destek Bursu

(1) Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı ile Moda ve tekstil Tasarımı bölümlerinin yetenek sınavlarına giren ve sınavda başarılı olup kesin kaydını yaptıran öğrencilere, bu yönergenin 32.nci maddesindeki şartlar çerçevesinde normal öğrenim süresi boyunca %50 oranında burs verilir. Ayrıca bu bölümlerdeki doluluk oranına göre Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sayıda öğrenciye tam burs verilir.

(2)Güzel sanat dallarında uluslararası yarışmalarda birincilik alan öğrencilere, Mütevelli Heyetince belirlenen oran ve sürede sanata destek bursu verilir.

5. Spora destek bursu

(1) Üniversitenin önlisans veya lisans programlarından birinde kayıtlı ve milli takım kadrosunda yer alan öğrencilerden, sporcu lisansları devam ettiği ve Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca Öğretim Ücreti alınmaz.

(2) Üniversite’nin önlisans ya da lisans programlarından birinde kayıtlı ve Üniversite takımlarında yer alan öğrencilerden, Üniversite takımında yer aldıkları süre boyunca ödemeleri gereken Öğretim Ücretinin %10’u alınmaz.

(3) Üniversite’nin okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Konaklama ve Spor Ofisi Diretörlüğü’nün önerisi ve Rektörlük onayı ile belirlenir.

(4) Sporcu bursu karşılıksız değildir. Sporcu bursu/indirimi alan öğrencinin GNO’su arka arkaya 2 yarıyıl 2,00’ın altına düşerse bursu/indirimi kesilir. GNO’su en az 2,00’a tekrar yükselen öğrencinin bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

(5) Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin milli yâda değil sporcu bursu ve okul takımı indirimi kesilir. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan “Türk Sporuna Yüzde Yüz Destek” Protokolü kapsamında burs alan öğrenciler bu maddeden muaftır.

(6) Sporcu öğrencilerin GNO ve burs takibi Sağlık, Konaklama ve Spor Direktörlüğü yönetiminde Öğrenci İşleri Ofisi tarafından her dönem yapılır.

6. Şehit Bursu

(1) Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki yerleştirme sıralamasında ilk 50.000’de olan öğrencilerden AREL’i ilk 5 (beş) tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde AREL’de öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere yapılan indirimdir.

(2) Bu burs karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans/önlisans programının normal öğrenim süresini kapsar.

(3) İlgili belgelerin (Şehadetname belgesi) Türk Silahlı Kuvvetleri. veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alınmış olması kaydıyla %100 oranında burs verilir.

7. Mütevelli Heyet Çalışma Destek Bursu

(1)Çalışma desteği, öğrencilere Üniversitenin birimlerinde çalışmaları karşılığı sağlanan parasal destektir.

(2)  Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak gibi sebeplerle burs için Üniversite yetkili organlarına başvuru yapmış öğrencilere tanınan destektir. MH Çalışma Desteği bursuna başvuru yapmış ve Burs komisyonu ve Mütevelli Heyet tarafından kendilerine burs alma şartlarına haiz öğrencilere yerleşke içinde işe yerleştirmede öncelik verilir.  

(3) Çalışma desteği verilecek öğrencilerin başvurularının alınmasını, değerlendirilmesini ve destek verilecek öğrencilerin belirlenmesini Burs Komisyonu yapar. Değerlendirmede başvuru yapan öğrencinin başarısı ve ihtiyacı dikkate alınır. Komisyon gerekli gördüğü durumlarda öğrencilerle mülakat yapar. Burs komisyonu değerlendirme sonucunu izleyen akademik yılın ders kayıt tarihinden önce çalışma desteği almaya hak kazanan öğrencilerin listesini Rektörlüğe bildirir. Mütevelli Heyetin onayı sonrasında çalışma desteği almaya hak kazanan öğrencilerin listesi, Üniversite’nin Web sayfasında duyurulur.

8. İhtiyaç Bursu

(1) İstanbul Arel Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla ihtiyaç bursu verilir.

(2) Burs komisyonu tarafından belirlenecek ihtiyaç sahibi öğrencilere akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu verilir. Burs başvuruları ve bu konuda öğrencilerin bilgilendirilmesi, başvuruların Burs Komisyonuna iletilmesi ve buna ilişkin işlemlerin koordinasyonunu Öğrenci Dekanlığı yürütür. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

9. Kardeş indirimi

(1) Üniversiteye kayıt yaptıran her bir kardeşe ödemeleri gereken öğretim ücretine ek olarak %10 oranında indirim uygulanır.

(2) Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar da yararlanır.

(3) Burs bir yıl süre ile verilir. Bu bursu alan öğrencilerden başvuru koşullarını sağlayanlar her akademik yılbaşında yeniden başvuru yapar ve değerlendirilir.

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!