Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!


Elektrik Laboratuvarı

Elektrik Laboratuvarı, elektrik devrelerinin temel kavramlarını öğrenmek, doğru akım uygulamalarında devre teoremlerini kullanmak ve uygulamak amacı ile kurulmuştur. Alternatif Akım (AA) makinelerinin yapılarını ve çalışma prensiplerini kavramak, asenkron ve senkron makinelerinin farklı çalışma şekillerindeki hesaplamalarını yapabilme becerisini kazanmak, uygulamada kullanılacak makineyi seçme bilgisine sahip olmak laboratuvarın sağladığı kazanımlardan sadece bazılarıdır. Transformatörler ve Doğru Akım (DA) elektrik makinelerinin yapılarının ve çalışma prensiplerinin kavranması, DA makinesi endüvi sargı şemalarının yapılarının anlaşılması, Transformatör ve DA makinelerinin farklı çalışma şekillerindeki hesaplamalarının yapılabilmesi, özel tip transformatörler ile özel tip DA makinelerinin tanıtılması, kumanda giriş, çıkış ve koruma elemanlarının çalışma prensipleri, sembolleri, standartları, seçimi ve bu elemanların endüstriyel kontrol uygulamalarında kullanımının kavratılması Elektrik Laboratuvarı ile mümkün olabilmektedir.

Laboratuvarda Ohm ve İrchhoff yasalarının, düğüm noktası gerilimleri ve çevre akımları yöntemlerinin, Thevenin, Norton, süperpozisyon, maksimum güç transfer teoreminin doğrulanması, OPAMP devrelerinin, öz endüktans değerinin ölçülmesi, transformatör kullanımı, doğru akım girişi için RL ve RC devrelerinin tepkisi deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Elektrik Laboratuvarında ayrıca yabancı uyartımlı generatörlerin, şönt generatörlerin, şönt motorların ve seri motorların özelliklerinin elde edilmesi, transformatörlerde sarım sayılarının bulunması ve polaritelerinin belirlenmesi, transformatörlerin açık-devre ve kısa devre deneyleri, asenkron makine deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Bir yönde sürekli çalıştırma, birden çok kumanda merkezinden çalıştırma, paket şalterleri ile çalıştırma, motorun kilitleme devreleri ile devir yönü değişimi, asenkron motoru zaman ayarlı çalıştırma, asenkron motoru hareket sınırlamalarına göre çalıştırma, bir fazlı yardımcı sargılı asenkron motoru çalıştırma, PTC bağlantılı faz koruma rölesi bağlanarak bir asenkron motoru çalıştırma, faz sırası rölesi bağlanarak bir asenkron motoru sabit yön şartlı çalıştırma, aşırı ve düşük gerilim rölesi bağlanarak bir asenkron motoru çalıştırma, sıvı seviye rölesi bağlanarak bir asenkron motoru çalıştırma, sağ sol rölesi ile asenkron motoru çalıştırma Laboratuvar bünyesinde yapılan diğer deneylerdendir. 

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!