Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız! CANLI - Online Meslek ve Bölüm Tanıtımları

Erasmus Koordinatörlüğü

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2007 - 2013 yılları arasında yürütülen ve 2014 yılı itibariyle sona eren Hayat boyu Öğrenme Programı kapsamında yükseköğretim alanında sağlanan hibe destekleri 2014 - 2020 yılları arasında Erasmus+ Programı altında yürütülmektedir.

Erasmus+ Programı, eğitim, gençlik ve spor alanlarında yeni ihtiyaçlara yönelik Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine uygun olarak farklı sektörler arasında işbirliğini teşvik eden daha etkili araçlar sunmayı amaçlamaktadır.

Yükseköğretim alanına özel olarak ise, yükseköğretimde kaliteyi artırmayı, yükseköğretim kurumlarının birbirleri ve iş dünyası ile işbirliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Erasmusplus, Erasmus faaliyetlerinin hedef kitlesi en genel anlamıyla, yükseköğretime taraf olan kurum ve kuruluşlar ile bu kurumların çalışanları ile öğrencileri kapsamaktadır.

Üniversitemiz, Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan KA103 projeleri faaliyeti ile yükseköğretim öğrenci ve personelinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yükseköğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya; yükseköğretim personelinin ise, iş pratiği bilgisi elde etme veya pedagojik becerilerini artırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

*Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları

*Personel Hareketliliği: Yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin veya işletmelerde görevli bir personelin yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda ders vermesine veya yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari tüm personelinin yurtdışında bir kuruluşta mesleki gelişimlerine yönelik bir kursa/eğitime katılmaları (konferanslar hariç) ya da işbaşı eğitimi/izleme yapmaları.

Ulusal-uluslararası Anlaşmalar

Üniversitemiz Erasmus ve Dış İlişkiler Koordinatörlüğü olarak toplamda 21 Avrupa ülkesi ile 293 tane Erasmus ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bu anlaşmalar kapsamında ortak olunan üniversiteler ile öğrenci ve personel değişimi yapılmaktadır. Personel değişimi programı kapsamında hem eğitim alma hem de ders verme prosedürü uygulanmaktadır. Bu bağlamda ilişkilerimizin güçlü olduğu birçok üniversite, kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Söz konusu hareketlilik faaliyetleri personelinin ve öğrencilerinin vizyonu gelişmekte ve yeni işbirliklerine ön ayak olmaktadır. Bunun yanı sıra öğrenim kapsamında üniversitelerle, staj hareketliliği kapsamında ise birçok firma ve üniversite ile işbirliğimiz bulunmaktadır. Her geçen gün işbirliği sayısı ve kalitesinin artması için faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Ayrıca ikili ilişkilerimiz ve hâli hazırdaki anlaşmalarımız üniversitemizin uluslararasılaşma sürecine de büyük katkı sağlamaktadır.

Erasmus Anlaşmalı Üniversiteler için tıklayınız.
Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!