Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız! CANLI - Online Meslek ve Bölüm Tanıtımları

GençArel;

 • Gençleri; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmeyi, 
 • Gençlik faaliyetleri planlamayı,
 • Gençlere yönelik düzenlenen eğitim kurslarına ev sahipliği yapmayı, 
 • Ulusal ve uluslararası platformlardaki çeşitli faaliyetleri, gençlik politikalarının gençlik alanındaki paydaşlarıyla beraber destekleyerek gençlik politikalarının oluşturulma sürecine katkıda bulunmayı, 
 • Gençlerin istihdam edilebilirliklerini arttıran etkinlikler düzenlemeyi, 
 • Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulu gibi kurumlar tarafından gençlere yönelik düzenlenen faaliyetlere destek vermeyi, 
 • Merkezin iş ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemeyi, 
 • Gençlerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini arttırmak ve sosyal kişiliklerinin gelişmesine katkıda bulunmayı, 
 • Gençlik politikalarının gelişimi ve sosyal, ekonomik, hukuksal ve kültürel boyutları ile ilgili konularda araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası nitelikte konferans, sempozyum, seminer, atölye, sergi gibi etkinlikler düzenlemeyi, 
 • Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi, sivil veya özel kurum ve örgütlerle ilişki kurmak, işbirliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmayı, 
 • Gençlik çalışmaları ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası araştırma ve projelerin yürütülebilmesi için gerekli koordinasyon ve desteği sağlamayı, 
 • Gençlik çalışmaları ile ilgili belge ve bilgileri içeren bir arşiv ve dokümantasyon merkezi oluşturmayı, 
 • Gençlik kuruluşlarıyla ve gençlik alanında çalışan akademik birimlerle ulusal ve uluslararası bir elektronik iletişim ağı kurmayı, 
 • İlgili mevzuat çerçevesinde danışmanlık, bilirkişilik ve benzeri faaliyetlerde bulunmayı, 
 • Merkezin amacıyla ilgili konularda yapılacak araştırma, inceleme ve eğitim çalışmalarının gerçekleştirilmesinde yerli ve yabancı uzmanlardan yararlanmayı Amaçlamaktadır.

Ne Tür Fırsatlar Sunuyoruz? Gençlik Değişimleri: Gençlik Değişimleri farklı ülkelerden gelen gençleri bir araya getirir ve onlara birbirlerinin kültürleri hakkında bilgi edinme fırsatı sunar. Genç bireyler, ilgi duyulan bir konuda Gençlik Değişimini birlikte planlarlar. Bireyler, Gençlik Değişimi ile yurt dışındaki projelere katılabildikleri gibi yurt içinde de uluslararası projeler yapabilirler. 

 • Gençlik Değişimine katılmak isteyen bireylerden iyi seviyede yabancı dil bilgisi aranmaz. 
 • Katılımcılar 13-30 yaş arasında olmalıdır, grup liderleri için bir yaş sınırı yoktur. 
 • Esas faaliyet, seyahat günleri hariç en az 5 en fazla 21 günde gerçekleştirilir. 
 • Projeler, grup liderleri hariç en az 16 en fazla 60 katılımcı ile gerçekleştirilir. 
 • Grup liderleri hariç her grupta en az 4 katılımcı olmalıdır. 
 • Ön hazırlık ziyareti ön görülüyor ise seyahat günleri hariç en fazla 2 gün ve grup başına en fazla 1 katılımcı ile yapılabilir (istisna olarak biri genç olmak şartıyla 2 katılımcı da olabilir) 

Avrupa Gönüllü Hizmeti: Avrupa Gönüllü Hizmeti (AGH), istediğiniz bir program ülkesinde ya da komşu ortak ülkelerinden birinde sosyal içerikli bir projede en az 2 en fazla 12 aylık süreler dâhilinde yer almanızı sağlayan bir faaliyettir. Temel düzeyde dil eğitimini de içeren AGH 17-30 yaş arasındaki tüm bireylere açıktır. AGH’nin amacı, program dâhilinde yer alan ülkelerde yürütülen çeşitli gönüllü faaliyetlere gençlerin katılımını desteklemektir. Bu faaliyetler kapsamında gençler, bireysel olarak ya da gruplar halinde kâr amacı gütmeyen, ücretsiz projelerde yer alırlar. Programa katılmak için aranan tek şart 17-30 yaş arasında olmaktır. Katılım göstermek için yabancı dil zorunluluğu bulunmamakla birlikte, proje içeriğinde interaktif konuşma faaliyeti yer alıyorsa temel düzeyde İngilizce becerisi istenebilir. 

AGH ile Neler Karşılanıyor? Yol masraflarınız kilometre hesabına göre verilen bir bütçe ile karşılanır. Yemek, konaklama, vize ve sigorta masraflarınızın tamamı karşılanır. Ayrıca gidilen ülkeye göre önceden belirlenmiş bir cep harçlığı sağlanmaktadır. 

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği: Bu faaliyet, gençlik çalışmalarında ve kuruluşlarında aktif görev alan kişilerin eğitimini, deneyim ve uzmanlık alanlarının paylaşılmasını ve uzun süreli projeler, ortaklıklar ve ağların oluşmasını destekler.

 • Katılım için herhangi bir yaş sınırı aranmamaktadır. 
 • Esas faaliyet, seyahat günleri hariç 2 gün ile 2 ay arasında gerçekleştirilir.
 • En fazla 50 katılımcı dâhil edilir. 

Yerel Eğitim ve Destekler: GençArel, gelen talepler doğrultusunda sürekli olarak yaygın eğitim metotları ile eğitimler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra Merkeze bireysel ya da öğrenci kulübü olarak başvuru yapılabilir ve uygulanmak istenen sosyal sorumluluk projeleri hakkında teknik destek alınabilir. GençArel, tasarlanan projelerin fon bulması için çalışmalar yapar, projelerin uygulanmasında yardımcı olur veya aynı fikre sahip olan gönüllüleri bir araya getirip birlikte proje yürütme fırsatı tanır. 

Detaylı bilgi için;

genc.arel.edu.tr

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!