Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!


Moleküler ve Hücresel Araştırmalar Laboratuvarı

Moleküler ve Hücresel Araştırmalar Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde okutulan Genel Biyoloji, Genetik, Moleküler Biyoloji gibi laboratuvar derslerine ek olarak özellikle de öğretim üyelerinin yürüttüğü bilimsel projelere destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Moleküler biyoloji ve genetik alanında gerekli eğitimlerin verilmesini ve bilimsel çalışmaların yapılmasını amaçlayan bu laboratuvar gelişmiş bir altyapıya sahiptir. Laboratuvarda bulunan Sınıf II kabin ve CO2 inkübatör, gelişmiş mikrokskop yardımıyla insan ve çeşitli hayvanlara ait hücre hatları büyütülmektedir. Yatay elektroforez ve UV-görüntüleme kabini, küçük ve büyük ölçekli santrifüjler ile çeşitli hücre ve dokulardan DNA, RNA molekülleri izole edilip manipüle edilerek görüntülenebilmektedir. Bunun yanında dikey elektroforez cihazı, protein transfer cihazı, protein miktar tayininde kullanılan ELISA plate okuyucusu gibi cihazlar da protein çalışmalarının yürütülmesine imkan sağlamaktadır. Proteinler hücrelerden izole edilmekte, miktar tayinleri yapılmakta ve görüntülenebilmektedir. Laboratuvardaki gelişmiş gerçek zamanlı PCR ve normal PCR cihazları insanlarda belli başlı mutasyonların taranmasına imkan sağlamaktadır. Böylece bireylerin hastalığa yol açan belirli bir mutasyonu taşıyıp taşımadığı aydınlatılabilmektedir. Laboratuvar, öğrencilere teoride öğrendikleri bilgileri uygulama ve pekiştirme imkanı sağlamaktadır.

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!