Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!

Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi

Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler alanlarında çalışan firmalar, üniversiteler, kamu veya özel kurum ve kuruluşlar ile birlikte;

  • Üniversite-sanayi, sanayi-sanayi ve üniversite-üniversite işbirliklerinin arttırılmasını,
  • İhtiyaç duyulan alanlarda ücretsiz kuramsal ve uygulamalı eğitimler vermeyi ve bunları sertifikalandırmayı,
  • Ar-Ge kültürü oluşturmayı,
  • Oluşturulan Ar-Ge kültürü çerçevesinde yeni projeler gerçekleştirmeyi ve yeni ürün ve teknolojiler oluşturarak bunların pazar paylarını ve rekabet güçlerini arttırabilmek amacıyla çeşitli hibe ve fonlardan yararlanılmasına destek vermeyi,
  • Proje yazım ve takibi aşamalarında Üniversitemizin bir başka merkezi olan ArelTTO-Teknoloji Transfer Ofisi ile birlikte hibe programlarını takip etmeyi,
  • Ürün geliştirme ve üretim teknikleri konularında da danışmanlık hizmeti sunmayı,
  • Yürütülen proje ve Ar-Ge çalışmalarında cihaz ve laboratuvar altyapı imkânlarını sağlamayı,
  • Bünyesindeki son teknoloji cihazlarla firma ürünlerinin karakterize edilmesi ve standardize ürünler haline getirilebilmesine destek vermek amacıyla yeni işbirlikleri kurmayı hedeflemektedir. 

İstanbul Arel Üniversitesi, çevresinde çok sayıda organize sanayi bölgesi ve bu alanda üretim yapan birçok firmanın bulunmasından dolayı çeşitli avantajlara sahiptir. Hem üniversite-sanayi işbirliklerinin kurulması hem de İstanbul Arel Üniversitesi öğrencilerinin firmalarla bağlantı kurabilmesi için gerekli desteği verecek olan ArelPOTKAM, organize sanayi bölgeleri ve bu alanla ilgilenen dernek ve üniversiteler ile protokoller imzalamıştır. ArelPOTKAM-Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler Araştırma ve Geliştirme Merkezi, Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı kapsamında, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle ve İstanbul Arel Üniversitesinin katkıları ile Ocak 2017 tarihinde kurulmuştur. İleri mühendislik malzemelerinden olan fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler, birçok özellikleri sayesinde savunma, havacılık, otomotiv, inşaat, mikroelektronik, biyoteknoloji, kimya, tıp ve nanoteknoloji ile birlikte endüstriyel üretimin karakterini dönüştürecek olan temel alanlardandır. Bu kapsamda Merkezin amacı; Polimer Teknolojileri ve Kompozit Malzemeler alanlarında öncelikle yerel ve nihai olarak da ulusal çerçevede teknolojik ve ekonomik fırsatlar sunacak, yeni ürünler, teknolojiler ve pazar oluşumları sağlayacak bir Ar-Ge Merkezi olmaktır.

Detaylı bilgi için;

potkam.arel.edu.tr

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!