Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!

Teknoloji Transfer Ofisi

Bir ülkenin kalkınmasında eğitimin yanı sıra bilimin ve teknolojik gelişmelerin de önemli olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, İstanbul Arel Üniversitesi bünyesinde gerçekleşen bilimsel ve sosyal gelişimi hızlandırmak için 2014 yılında ARELBAP-Bilimsel Araştırma Projeleri Merkezini kurmuştur. ArelBAP, yürüttüğü faaliyetlerle İstanbul Arel Üniversitesindeki proje anlayışının gelişmesi konusunda önemli katkılar sağlamıştır. ArelBAP, 2017 yılında merkez dâhilinde gerçekleştirilen yeniden yapılandırma çalışmalarının ardından, zenginleştirilen yeni faaliyet ve hizmet alanlarıyla birlikte ArelTTO-Teknoloji Transfer Ofisi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Ocak 2017’de faaliyete geçen ArelTTO, 2014 yılından itibaren Üniversite bünyesindeki çeşitli birimlerde yürütülen araştırma ve deneysel geliştirme alanlarındaki proje ve faaliyetler sonucu elde edilen birikim ve yetkinliklerin birleştirilmesiyle kurulmuştur. ArelTTO, yeni bilgi ve teknoloji üretmek, üretilen bu bilgi ve teknolojinin ticarileştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ve girişimciliği desteklemek amacıyla faaliyetlerini beş ana başlık altında yürütmektedir.

  • Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri
  • Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Faaliyetleri
  • Proje Geliştirme ve Yönetim Destek Hizmetleri
  • Fikri Sınaî Hakların Yönetimi ve Lisanslama Faaliyetleri
  • Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri (ArtıArel-Kuluçka ve Girişimcilik Merkezi aracılığıyla)

Bu çerçevede, bünyesinde yer alan her biri kendi alanlarında uzman çalışanlarıyla ArelTTO - Teknoloji Transfer Ofisi; araştırmacılar, sanayiciler, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarla işbirliği içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversitemiz, bu sayede gerek ulusal gerekse uluslararası alanda ilerleme kaydetmeyi hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için;

tto.arel.edu.tr

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!