Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!


Termodinamik Laboratuvarı

Termodinamik Laboratuvarı, Makine Mühendisliği Bölümünde okutulmakta olan Termodinamik I-II, Isı Transferi, Bitirme Projesi, Makine Projesi, Akışkanlar Mekaniği I-II gibi derslerin içeriğinde işlenen konulara değinmek, bu konuların pratik hayatta işleyişini gözlemlemek ayrıca yapılan araştırma çalışmaları ile lisans ve lisansüstü düzeyde projelere katkı sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Termodinamik I ve II ve Isı Transferi derslerinde verilen gerekli temel eğitimin uygulamasının yapıldığı bu laboratuvar, farklı tip ısı değiştiricilerinin verimlerinin karşılaştırılması, yeraltı suyu aracılığı ile bir hacmin iklimlendirilmesinin incelenmesi, havanın termodinamik özelliklerinin belirlenmesi, kalorifer peteği veriminin teorik ve deneysel olarak belirlenmesi çalışmalarına olanak sağlanmaktadır.

Laboratuvarda bulunan Kalorifer Peteği Performans Ölçümü Test Düzeneği, ölçüm yapılan laboratuvarın ortam koşulları ve test düzeneğinin mevcudundaki ekipmanlar kullanılarak ayarlanabilen sıcaklık, debi, güç değerleri altında kalorifer peteğinin performansını ve alınan ölçümler sonucunda test düzeneğinin enerji tasarrufunu inceleyecek şekilde donatılmıştır.

Laboratuvarda bulunan Isı Geri Kazanım Deney Seti, Regeneatif Döner Tekerlekli Tip, Kanatçıklı Su Borulu Tip ve Plakalı Tip Isı Değiştirici çeşitlerinin her deney için ısıtıcı giriş ve çıkışındaki hava özellikleri baz alınarak yapılan verim hesaplarının yapılmasını ve yapılacak deneyler ve projeler için hangi tip ısı değiştiricisi kullanımı gerektiğini belirleyecek ısı değiştirici analizi yapacak şekilde donatılmıştır.

Laboratuvarda bulunan diğer test ekipmanları ise nemli hava için termodinamik hava özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun hacim klimasında kullanılması gibi araştırmalara ve çalışmalara olanak sağlamaktadır.

Laboratuvar çalışmaları ile yapılan ölçüm, tasarım ve incelemeler sayesinde öğrenciler derslerde öğrendikleri teorik bilgileri pekiştirmekte, öğrenim gördükleri sürede lisans ve lisansüstü seviyede araştırma ve projeler yürütmekte, mühendislik hayatlarında karşılaşabilecekleri problemlere daha kısa bir sürede analitik olarak çözüm getirebilme yeteneği kazanmaktadırlar. 

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!