Arel Üniversitesi ana sayfasına gitmek için tıklayınız!


Tıbbi Analiz Laboratuvarı

Tıbbi Analiz Laboratuvarının amacı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri en kısa sürede yapabilecek ve karşılaştığı sorunlara doğru çözüm üretebilecek niteliklere sahip, ekip çalışması yapabilen ve özgüven sahibi laboratuvar teknikeri yetiştirmektir.

Bu laboratuvarda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında bilgi verilmektedir. Laboratuvar kazaları ve güvenliği, laboratuvarlarda kullanılacak malzemeler, çözelti hazırlama, manuel kan sayımı, idrar analizleri, spektrofotometrede kan analizleri, ekim yapma, besi yeri hazırlama, basit boyama yapma, bileşik boyama yapma, mikroskop kullanma, kültür yapma, mikolojik analizler yapma, parazitoloji yapma, serolojik analizler yapma, mikobakteriyolojik analizler yapma gibi pek çok laboratuvar uygulaması Tıbbi Analiz Laboratuvarı bünyesinde yapılmaktadır.

Bize Ulaşın

Kariyer danışmanlarımıza yazarak, en doğru adımı atmanız konusunda destek alabilirsiniz.

Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!
Looks good!
Error!