AREL Üniversitesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Elektrik Elektronik Mühendisliği

ÇALIŞMA ALANLARI

Bölümden mezun olanlar; savunma sanayi, kablolu veya mobil haberleşme sistemleri, kontrol ve kumanda sistemleri, robotik, otomasyon, modelleme ve prototip geliştirme, araç elektrik altyapısının tasarımı ve uygulanması, tıpta kullanılan elektronik sistemlerin tasarımı, uygulanması, test edilmesi, kalibrasyonu, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve dağıtımıyla ilgili sistemlerin gerçekleştirilmesi, geliştirilmesi, işletilmesi ve analitik bakış açısı gerektiren tüm dallar üzerine etkinlik gösteren gerek kamuda gerek özel sektör kuruluşlarında çeşitli görevlerde çalışabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRECİ

Elektrik, elektronik ve haberleşme alanlarında çağdaş bilim ve teknoloji düzeyinde eğitim-öğretim/araştırma ve endüstriyel uygulama etkinliklerinde bulunarak, nitelikli, araştırmacı mühendisler yetiştirmek, araştırma ve geliştirme yoluyla ülke ve bölge kuruluşlarının çalışmalarına ve bu mühendislik alanına giren konularda bilgi ve deneyim birikimine katkıda bulunmaktır.

 

BAŞVURU