AREL Üniversitesi - Endüstri Mühendisliği Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Endüstri Mühendisliği

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamuda ve özel sektörde her türlü üretim, iletişim, bankacılık, finans, lojistik, bilişim, enerji veya özetle hemen her alanda çalışabilecekleri gibi, danışmanlık da yapabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ

Endüstri Mühendisliği Bölümümüz küresel rekabet ortamında ürün veya hizmet üreten çeşitli sektörlerde planlama ve çözümleme yapabilecek, yeni ve sürdürülebilir teknolojilerle çağdaş yönetim sistemleri kurabilecek, var olan sistemlerde karar seçeneklerini geliştirecek ve sonuca varmasını sağlayacak nitelikte endüstri mühendisleri yetiştirmektir.

BAŞVURU