AREL Üniversitesi - Görsel İletişim ve Tasarımı Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Görsel İletişim ve Tasarımı

EĞİTİM SÜRECİ

Bölüm, görsel dili kullanarak etkili görsel iletiler oluşturabilen görsel iletişimciler yetiştirir. Öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgiler verilirken, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırılmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

Mezun öğrenciler; reklam ve tasarım ajanslarında, animasyon stüdyolarında, gazete ve dergilerde, televizyon kanallarında veya internet ortamında görsel iletişim tasarımcısı olarak çalışabilirler.

BAŞVURU