AREL Üniversitesi - Hemşirelik Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Hemşirelik

EĞİTİM SÜRECİ

Bölüm, lisans düzeyindeki eğitim-öğretim programı ile birey, aile ve toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi, hastalık halinde tedavi, bakım ve rehabilitasyonda görev alacak sağlık bakım profesyonellerini yetiştirir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Mezunlar, kamu ve özel sağlık kurumları başta olmak üzere, okul sağlığı, sağlık sigortası, iş sağlığı, sağlık turizmi ve rehabilitasyon alanlarında, ilaç endüstrisi ve benzeri birçok alanda iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca mezunların yenidoğan, geriatri, diyaliz, diyabet, yoğun bakım, adli hemşirelik ve yönetim gibi özel alanlarda sertifika programlarının yanı sıra lisansüstü eğitimlerle, kariyer ve uzmanlaşma fırsatları vardır.

BAŞVURU