Görsel İletişim Tasarımı

İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü estetik algıyı oluşturarak yaratıcı düşünce ve tasarım yetisinin artmasıyla kendini yenileyen, yaratıcı tasarım çözümleri üretebilen ve çoklu ortam dinamiğini yaratıcılıkla birleştiren bireyler yetiştirmeyi, onlara çok boyutlu bir eğitim-öğretim anlayışı kazandırmayı amaçlamaktadır.

 

Bölüm, görsel dili kullanarak etkili görsel iletiler oluşturabilen görsel iletişimciler yetiştirir. Öğrencilere kitle iletişim araçlarına ilişkin kuramsal bilgiler verilirken, görsel tasarım bağlamında uygulamaya yönelik beceriler de kazandırılmaktadır. Donanımlı altyapıya sahip sektör-üniversite iş birliklerine önem veren Bölümde, deneyimli öğretim üyelerinin yanı sıra, sektörden gelen profesyoneller de bilgi birikimlerini öğrencilere aktarır.

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri, zorunlu temel derslerin yanında seçmeli ve mesleki dersler de alırlar. Yedinci yarıyılda zorunlu staj uygulaması yapan öğrenciler, sektörle tanışma ve mesleğin inceliklerini öğrenme olanağına sahip olur, alanlarında uzmanlaşma konusunda da yönlendirilirler. Öğrenciler 8. yarıyılda yaptıkları bitirme projesiyle 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlamış olurlar.

 

Öğrenciler, okudukları bölüm ile eş zamanlı olarak başka bir bölümde eğitimlerini sürdürebilecekleri çift ana dal programından ya da kendi bölümlerine alan bakımından yakın olan başka bir bölümün eğitimine kısmen katılabilecekleri yan dal programından yararlanabilirler. Öğrenciler ayrıca Erasmus+ Programı kapsamında yapılan anlaşmalar çerçevesinde bir dönem ya da iki dönemden oluşan 1 akademik yıl boyunca Avrupa’daki çeşitli üniversitelerde eğitim alabilirler

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp