AREL Üniversitesi - İnşaat Mühendisliği Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İnşaat Mühendisliği

ÇALIŞMA ALANLARI

Ülkemizde inşaat mühendisleri, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Orman ve Su İşleri, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarında, Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüklerinde, ayrıca kamu iktisadi teşekküllerinde de görev alabilirler. Bunların dışında isteyen inşaat mühendisleri serbest mühendis olarak da çalışabilirler. Girişimci inşaat mühendisleri ise müteahhit olarak çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ

Bölüm; bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon, su şebekesi vb. hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim almış ve araştırma yapacak bilgiye sahip inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

BAŞVURU