Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, küresel sisteme entegre olmuş, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir. Öğrenciler, ilk yılın sonunda 30 iş günü staj yaparak, kuramsal bilgilerini uygulamalarla pekiştirmektedirler.

 

Mezunlar, kamuya ait veya özel bankalar ve sigorta şirketlerinde çalışabilecekleri gibi, dikey geçişle lisans eğitimlerine de devam edebilirler.

 

Dikey Geçiş Yapabileceği Lisans Programları;

 • Aktüerya,
 • Aktüerya Bilimleri,
 • Aktüerya ve Risk Yönetimi,
 • Bankacılık,
 • Bankacılık ve Finans,
 • Bankacılık ve Finansman,
 • Bankacılık ve Sigortacılık,
 • Ekonometri,
 • Ekonomi,
 • Ekonomi ve Finans,
 • Finansal Ekonometri,
 • İktisat,
 • İşletme,
 • İşletme Enformatiği,
 • İşletme Yönetimi,
 • İşletme-Ekonomi,
 • Lojistik Yönetimi,
 • Sermaye Piyasası,
 • Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi,
 • Sigortacılık,
 • Sigortacılık ve Risk Yönetimi,
 • Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik,
 • Uluslararası Finans,
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık,
 • Uluslararası İşletme,
 • Uluslararası İşletmecilik,
 • Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret, lojistik ve işletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret,
 • Uluslararası Ticaret ve Finans,
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman,
 • Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik,
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp