Diş Protez Teknolojisi

Diş protez teknikerleri; diş hekimleri tarafından alınan ölçüler ve verilen protokollere göre çeşitli dental protezler, diğer ağız içi ve ağız dışı apareylerin yapımının laboratuvar aşamalarını sağlayan, bu işlemlerde gerekli olan cihazları kullanan, laboratuvar ortamındaki genel güvenlik ve biyogüvenlik kurallarını uygulayan ve risk önleme programlarını yürüten kişilerdir.

 

Son yıllarda kamu hastanelerinde yaklaşık her yıl 1.000.000 sabit ve 1.000.000 hareketli protez yapılmış olduğu ve bu rakamların da ihtiyaç duyulan tedavilerin ancak %10’unu karşıladığı görülmektedir. Günümüzde protez teknolojisi hızla gelişmekte ve bilimsel bilgiye dayalı eğitimi ön plana çıkarmaktadır.

 

İstihdam alanları son derece geniş olan Diş Protez Teknolojisi Programından mezun olan öğrenciler kendilerine ait diş protez laboratuvarı açabilir, kamu ve özel diş hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı merkezlerinde, özel diş klinikleri ve muayenehanelerinin diş protez laboratuvarlarında ve diş protez konusunda teknik donanım sağlayan özel firmalarda çalışma olanakları vardır. Ayrıca bu programdan mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı olmak suretiyle lisans programlarına devam edebilmektedirler.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp