Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ)

Bu programda, klinik ve diğer araştırma laboratuvarlarında kullanılan yöntem ve cihazların işleyişi, tahlillerin yapılması konularında teknik eleman yetiştirilmektedir. Erken tanı ve tedavi sürecinde tıbbi laboratuvar sonuçlarının verimli bir şekilde hedefine ulaşması, alanında iyi yetişmiş donanımlı tıbbi laboratuvar teknikerlerinin varlığı ile mümkündür. Sağlık sektörünün önemli bir çalışanı olan tıbbi laboratuvar teknikerleri, hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm tıbbi laboratuvar modalitelerinde (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Seroloji, Hematoloji, Patoloji) aynı zamanda genetik laboratuvar süreçlerinin tüm alanlarında, kan bankacılığı ve ilaç sektöründe de hizmet verebilmektedir.

 

Mezunlar bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp özel veya kamu sağlık kuruluşlarında iş bulma imkanına sahiptirler. Programın teorik dersleri ve her döneme yayılan uygulamalı dersleri Yüksekokul bünyesinde yapılırken, staj uygulamaları devlet veya özel hastanelerde ve özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Dersler programda görevli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Gelişen teknolojiye ve nüfus artışına paralel olarak mesleğin geleceği aydınlık olup, KPSS sınavında başarılı olanlar kamu kurumlarında kolaylıkla istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra özel laboratuvarlarda ve özel hastanelerde de istihdamları mümkündür

 

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp