AREL Üniversitesi - Muhasebe ve Finans Yönetimi Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Muhasebe ve Finans Yönetimi

ÇALIŞMA ALANLARI

Kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm işletmelerin muhasebe, finans, denetim bölümlerinde, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, bankacılık ve sigortacılık sektöründe yönetici ve yönetici yardımcısı unvanlarıyla istihdam edilmektedirler. Mesleki yeterlik sınavını kazanmak koşuluyla, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve bunun devamında gerekli koşulları sağlamak şartıyla Yeminli Mali Müşavir olabilmektedirler.

EĞİTİM SÜRECİ

Bölüm teorik ve uygulamaya dönük olarak muhasebe, finans, vergi, denetim gibi temel alan derslerin yanı sıra, mesleğin gereklerini yerine getirebilecek düzeyde hukuk, işletme ve iktisat alanlarında gerekli eğitim verilmektedir. Kamu ve özel sektörde ya da bağımsız olarak faaliyet gösterecek; mali müşavir, denetçi, muhasebe bilgi sistemleri uzmanı, orta ve üst kademe yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 

BAŞVURU