AREL Üniversitesi - Anestezi Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Anestezi

ÇALIŞMA ALANLARI

Anestezi bölümü mezunları, anestezi teknikeri ameliyat yapılan her türlü sağlık kurumunda (devlet hastanesi, özel hastane, doğumevi, üniversite hastaneleri, özel klinikler, özel/devlet tıbbi görüntüleme merkezleri vb.) rahatlıkla iş bulabilir.

EĞİTİM SÜRECİ

Anestezi bölümü, sağlık sektörünün beklentilerine cevap verecek standartlarda ara meslek elemanlar yetiştirerek toplumun sağlık gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

 

BAŞVURU