AREL Üniversitesi - Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Bankacılık ve Sigortacılık

EĞİTİM SÜRECİ

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, sektörün ihtiyacını karşılamaya yönelik, nitelikli ve donanımlı ara elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Program çerçevesinde, küresel sisteme entegre olmuş, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yetkin bir biçimde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış elemanlar yetiştirilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Bankacılık ve Sigortacılık bölümünden mezunlar, kamuya ait veya özel bankalar ve sigorta şirketlerinde çalışabilecekleri gibi, dikey geçişle lisans eğitimine de devam edebilirler.

BAŞVURU