AREL Üniversitesi - Elektrik Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Elektrik

EĞİTİM SÜRECİ

Elektrik Bölümünün amacı, elektriğin üretimi, iletimi ve dağıtımı, fabrika bakım ve kontrolünün yapılması, elektrikli makine ve motorların çalışma sistemleri ve elektrik tesislerinin projelendirilmesi, elektrikle çalışan tüm sistemlerin tanıtımı, çalıştırılması, arızalarının bulunması gibi konularda sektörün talep ve gelişmelerine cevap verecek kalifiye eleman yetiştirmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Elektrik Bölümü mezunları, elektrik teknikeri unvanlı nitelikli elemanlar olarak, her türlü tesisin kurulmasında, işletmelerin sürekli çalışmasında, elektrikli cihaz ve aletlerin kontrolü, bakımı ve tamiratında, fabrikalarda, üretimin sürekliliğinde, enerji üretimi, iletimi ve dağıtımında görev alacak olmaları açısından, sektör için son derece önemlidirler.

BAŞVURU