AREL Üniversitesi - İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İnsan Kaynakları Yönetimi

ÇALIŞMA ALANLARI

İnsan Kaynakları Yönetimi mezunları kamu kurumları, danışmanlık şirketleri, kariyer planlama şirketleri, sendikalar gibi tüm kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda iş bulabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ

İnsan Kaynakları Yönetimi Programı, bir organizasyon içinde en etkili iş gücünü bulmak, geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlamak amacıyla ortaya konan faaliyetleri kapsar. Bu program kurumların etkin ve verimli çalışma ortamlarını oluşturmaya yönelik ve değişen kurum yapılarına uygun iş gücünü bulabilmek amacıyla faaliyet göstermektedir.

BAŞVURU