AREL Üniversitesi - İşletme Yönetimi Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

İşletme Yönetimi

EĞİTİM SÜRECİ

İşletme Yönetimi Bölümü; İş yaşamında, çevresi ile uyum sağlayan, analiz yeteneğine sahip ara kademe yöneticilere olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu programın amacı, işletmelerin ve sektörün ihtiyacı olan piyasa isteklerine cevap verecek, üretim ve hizmet faaliyetlerini verimli bir şekilde yürütecek, görev aldığı işletmede işletmecilikle ilgili problem ve fırsatları tanıyabilecek öğrenciler yetiştirmektir.


ÇALIŞMA ALANLARI

İşletme Yönetimi mezunları iş yaşamı ile ilgili tüm özel veya kamu üretim ve hizmet sektörlerinde iş bulabilmektedirler. Bu bağlamda bankalar, şirketler, sivil toplum örgütleri gibi kurum ve kuruluşlar sayılabilir.

BAŞVURU