AREL Üniversitesi - Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

ÇALIŞMA ALANLARI

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü mezunları, devlet ve özel hastanenler başta olmak üzere ilgili laboratuvarlar, eczaneler, ilaç depoları vb. gibi tüm sağlık sektörlerinde iş bulabilirler.

EĞİTİM SÜRECİ

Sağlık Kurumları İşletmeciliğinin amacı, hem işletmecilik bilgisine, hem de hastane yönetimi bilgisine sahip nitelikli ara elemanları sağlık sektörüne kazandırmaktır. Program, sağlık kurumlarının ihtiyaç duyduğu yönetici adaylarını gerek teorik gerekse pratik alandaki eğitim uygulamaları ile hazırlamaktadır.

BAŞVURU