AREL Üniversitesi - Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

ÇALIŞMA ALANLARI

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik bölümünden mezun olanlar, özel ve kamuya ait sağlık kuruluşlarının klinik, poliklinik, tıp kütüphanelerinde, laboratuvar, muayenehane, sağlık danışmanlık ve ilaç medikal firmalarda, ameliyathane, acil servis, dal merkezi gibi tıbbi birimlerde çalışmaktadırlar.

EĞİTİM SÜRECİ

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik ; Sağlık alanındaki kurum ve kuruluşların, sekretarya, dokümantasyon ve kayıt sistem verilerini toplayan, toplanan verileri bilgiye dönüştüren, bu bilgileri kullanan ve kolay ulaşılabilir hale getiren, arşivleyen, yazılı sözlü iletişim becerilerine hâkim olarak analitik düşünebilen eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulan programdır.

 

BAŞVURU