AREL Üniversitesi - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

EĞİTİM SÜRECİ

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü ;Toplumun sağlıklı bireylerden oluşabilmesi için hastalıkların erken tanı ve tedavisi son derece önem taşır. Bu amaçla Tıbbi Laboratuvar Teknikerleri hastalıkların doğru teşhis ve tedavisi sağlık bilimlerinin temel hedefleri doğrultusunda yetiştirilir.
Aynı zamanda tıbbi laboratuvar teknikerleri, hekim tarafından hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan tüm laboratuvar modalitelerde, (Biyokimya, Mikrobiyoloji, Seroloji, Patoloji) genetik laboratuvar süreçlerinin tüm alanlarında hizmet verebilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü mezunları ; Tıbbi laboratuvar teknikerliği özellikle son yıllarda açılan kamu ve özel hastaneler, tıp ve görüntüleme merkezleriyle birlikte oldukça geniş bir çalışma alanına kavuşmuştur. Aldıkları eğitim-öğretim doğrultusunda bilgi ve iletişim becerilerini kullanabilen, gelişen teknolojiyi sahada uygulayabilecek teknik donanıma ve bilgiyi sentezleme becerisine sahip, göz ve el koordinasyonunu rahat kullanabilen laboratuvar uzmanı ve diğer sağlık personeli ile koordinasyon sağlayabilecek nitelikli teknik elemanlar olmaktadırlar.

BAŞVURU