Sık Sorulanlar

Üniversitenize giriş koşulları nelerdir?

Bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) mezun olmak ve ÖSYM tarafından yapılan YKS sınavına girmek gerekmektedir. Öğrencilerimiz Üniversitemize YKS sınav puanına göre ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir.

Ayrıca İstanbul Arel Üniversitesi Bölümlerinden; aşağıda belirtilen YKS-SAY puan türünden sıralama sağlanması gerekmektedir.

 

·         Tıp Fakültesi için YKS-SAY puan türünden en az ilk 50.000 başarı sırası

·         Mühendislik bölümleri için YKS-SAY puan türünden en az ilk 300.000 başarı sırası

·         Mimarlık için YKS-SAY puan türünden en az ilk 250.000 başarı sırası

Çift Anadal ve Yandal uygulamanız var mı?

Evet, belirli koşulları sağlamak kaydıyla çiftanadal ve yandal imkanı bulunmaktadır.

Önlisans ve lisans programları arasındaki farklar nelerdir?

Önlisans eğitim-öğretim süreci 4 yarı yıl olup toplamda öğrenci 120 AKTS ile mezun olmaktadır. Lisans eğitim-öğretim süreci 8 yarı yıl olup toplamda öğrenci 240 AKTS ile mezun olmaktadır.

Üniversitenizde İkinci Öğretim programları var mı?

Üniversitemizde lisans bölümlerinin ikinci öğretimi bulunmamaktadır. Sadece Meslek Yüksekokulunun belirli programlarında ikinci öğretim bulunmaktadır. Saatler ise programların ders saatlerine göre değişmektedir.

Bir veya birkaç dersten geçilemezse burs kesilir mi?

%100, %50 ve %25 ÖSYM bursu ile bölüm ve programlara yerleşen öğrencilere sağlanan burslar; lisans programlarında zorunlu hazırlık hariç 4 yıl ve ön lisans programlarında zorunlu hazırlık hariç 2 yıl süre ile geçerli olup bu süre içinde disiplin cezası dışında hiçbir şekilde burslar kesilmemektedir.

Ücretli ya da burslu okumama rağmen aynı zamanda devletten de burs alabilir miyim ?

Öğrencilerimiz talep ettiği takdirde, öğrenci işleri daire başkanlığından öğrenci belgesi ve transkript alarak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvuruda bulunabilirler.

Üniversitenizde çalışan öğrenci bursu var mı?(kısmi zamanlı öğrenci çalışma programı )

Üniversitemiz öğrencileri burslu olsalar bile yarı zamanlı (Kısmi zamanlı program) çalışabilmektedirler.

İngilizce Hazırlık Programı Var mı?

İngilizce Hazırlık Programımız Sefaköy D blok kampüsümüzde faaliyetlerini sürdürmektedir. Eğitim dili İngilizce olan programlarımızdaki öğrencilerimiz hazırlık sınıfı okuyabileceği gibi eğitim dili Türkçe olan programlarımızdaki öğrencilerimizde arzu ettikleri takdirde isteğe bağlı olarak İngilizce hazırlık programından faydalanabilmektedirler.

İngilizce Hazırlık Programı’ndan muafiyet sağlayan sınavlar ve geçme ölçütleri nelerdir?

a) İngilizce Hazırlık Programına kaydolan öğrenciler her akademik yılın başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde yapılan İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit ve Muafiyet sınavına (ARELSTMS) girerek B2 ve daha üst seviyede oldukları takdirde İngilizce Hazırlık Programı eğitiminden muaf olurlar.

b) Son iki yılda YÖK’e bağlı bir yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık Programından veya İngilizce yeterlik sınavından başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler okudukları okuldan resmi ve damgalı bir belge getirmeleri durumunda Arel Hazırlık Programından muaf olurlar.

c) Senato tarafından kabul edilen ve aşağıda belirtilen dil sınavlarından bir tanesinden istenilen en az başarı puanına sahip olan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programından muaf olmak istediklerini belirten bir dilekçe ile belgelerini de ibraz ederek Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne başvurabilirler. Belgeleri Üniversitenin Yabancı Diller Yüksekokulunca değerlendirilip uygun bulunan öğrenciler ilgili yabancı dil hazırlık programından muaf sayılır.

SINAV TÜRÜ ÖNGÖRÜLEN MİNİMUM BAŞARI PUANI
TOEFL-IBT (Internet-Based/İnternet Tabanlı) 78
TOEFL-CBT (Computer-Based/Bilgisayar Tabanlı) 200
TOEFL-PBT (Paper-based/Kâğıt Üstünde Yapılan) 500
TOEIC 950
FCE C
CAE C
YDS 80
PTE 55
İngilizce Hazırlık Programı ne kadar sürüyor?

İngilizce Hazırlık Okulu’nun normal öğrenim süresi dört modülden oluşan 1 akademik yıldır.  Ancak İngilizce eğitim-öğretim yapan ön lisans ve lisans programlarına/bölümlerine kayıtlı öğrencilerin, İngilizce Hazırlık Programında bir yıl öğrenim gördükten sonra başarısız olmaları durumunda, kendileri diledikleri takdirde bir akademik yıl daha İngilizce Hazırlık Programı eğitimini tekrar edebilirler.

Hazırlık sonrası İngilizcem akademik eğitim için yeterli olur mu?

İngilizce Hazırlık Programında, öğrencilerin başladığı seviye göz önüne alınarak, en az B2 seviyesinde, akademik İngilizce bilgisi geliştirilerek bölümünde derslerini İngilizce takip edebilecek ve derslere katılabilecek, uluslararası ortamlarda İngilizceyi akıcı olarak konuşabilecek, İngilizce makale okuyup ödev ve proje hazırlayarak sunum yapabilecek duruma getirilmesi hedeflenmekledir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenciler seviyelere nasıl yerleştiriliyor?

Hazırlık Programına kayıtlı tüm öğrenciler İstanbul Arel Üniversitesi İngilizce Seviye Tespit ve Muafiyet Sınavına (ARELSTMS) girmek zorundadırlar. Sınav sonucu B2 ve üstü seviyede olan öğrenciler İngilizce Hazırlık Programından muaf olarak bölüm ve programlarına devam ederler. Sınav sonuçlarına göre İngilizce Dil seviyesi A1, A2 ve B1 olarak belirlenen öğrenciler ise, dil seviyelerine uygun gruplara yerleştirilerek İngilizce Hazırlık eğitimine başlarlar. Girmediği takdirde İngilizce Hazırlık Programında sınıfa yerleştirilmez. Öğrenci sınava girene kadar derslerinden zaman kaybı yaşar.

Burslu öğrencinin İngilizce Hazırlık Programı’nda kur tekrarı yapması nedeniyle bursu kesilir mi ?

Burslu öğrencilerin kur tekrarı yapmaları durumunda normal eğitim sürelerince (ön lisans için 3 yıl, lisans için 5 yıl) bursları kesilmez.

İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenime ara vermek istenirse şartlar nelerdir?

Yabancı Diller Yüksek Okulu İngilizce Hazırlık Programında en az bir yarıyıl, en çok iki yarıyıl kayıt dondurulabilir.

İngilizce Hazırlık Programı’nda derslere devam zorunluluğu var mı?

Hazırlık Programına kayıtlı öğrenciler her bir modülde o modül süresince yapılan derslerin % 80’inine devam etmek zorundadır. Bir modüldeki derslerin % 80’ine devam etmemiş olan öğrenciler o modülde başarısız kabul edilirler. Bu öğrenciler modül sonunda yapılan EMT sınavlarına giremezler ve modül tekrarı yaparlar.

Hazırlık programını bir dönemde bitirirsem ikinci dönem bölüme geçiş yapabilir miyim?

ARELİFS’e  (İngilizce Final Sınavı) girebilmesi için her öğrencinin B2 seviyesini başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Bu nedenle ancak  B1 seviyesinde başlayan öğrenciler ilk iki modülü kapsayan güz dönemi sonunda B2 modülünü başarıyla tamamlarlarsa istedikleri takdirde ARELİFS sınavına girerek yapılan tüm değerlendirmeler sonucunda 60 ve üzeri ortalama not aldıkları takdirde Hazırlık Programını tamamlayarak bölümlerine devam edebilirler.

A1 ve A2 başlayan öğrenciler için geçerli değildir.

Üniversite içinde bölümler arası geçiş olanağı var mı ?

Akademik takvimde belirlenen tarih aralarında her dönem başında öğrenci bölümler arası yatay geçiş (Kurum içi) yapabilir.

Başka bir üniversiteden Arel Üniversitesi’ne yatay geçiş olanağı var mı?

İstanbul Arel Üniversitesinde yatay geçiş olanakları vardır. Yatay geçiş koşulları ise şunlardır;  Yatay geçiş yönetmeliğinde yer alan Ek-1. maddeye göre hazırlık sınıfı dahil olmak üzere öğrencinin kaydolduğu yıldaki taban puanı, geçiş yapacağı bölümün taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir.  Ön lisanstan lisans, lisanstan ön lisans programlarına yatay geçiş yapmayı planlayan öğrencilerin kaydoldukları yıldaki merkezi yerleştirme puanı ile geçmek istedikleri yükseköğretim programının merkezi yerleştirme puanı sağlaması şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarına kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf öğrencileri dahil olmak üzere tüm öğrenciler yatay geçiş yapabilirler (Ek-1 kapsamında). Ayrıca öğrencinin ortalama ile geçişi için; Ayrılacağı kurumdaki herhangi bir dersin FF olmaması veya taban puanının eşdeğer olması gerekmektedir.

Üniversitemiz burs komisyonun belirlemiş olduğu oranlarda diğer üniversitelerden yatay geçiş ile gelen öğrencilere burs verilmektedir.

DGS öğrencisi olarak üniversitenize yerleşirsem öğrenim sürem ne olur? Kaçıncı sınıftan başlarım?

Üniversitemize DGS ile yerleşen öğrencilerimiz 3. sınıf itibariyle eğitimine başlatılmaktadır. Öğrenci ders içerikleri ve transkripti ile bağlı olduğu Dekanlığa başvuru yapar. Bölüm değerlendirerek, ders içeriği ve kredi uyumuna göre ders intibak işlemleri yapılır ve geriye kalan eğitim süreciniz belirlenmiş olur. Bu süreç, bağlı olduğunuz Fakülteye göre değişkenlik gösterebilir.

Derslere devam zorunluluğu var mı?

İstanbul Arel Üniversitesinde devam zorunluluğu; o yarıyıldaki toplam eğitim-öğretim süresinin teorik dersler için en az %70, uygulamalı dersler için %80’i kadardır.

Dönem sonu notlarımı nereden görebilirim? Dönem Not Ortalaması nedir? Genel Not Ortalaması nedir?

Öğrenci Bilgi Sisteminde (ÖBS) notlarını ve transkriptini görüntüleyebilir.

Tüm yarıyıllarda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı sonucu elde edilen toplamın, alınan tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

O yarıyılda kayıt olunan derslerin her birinin kredi değeri ile o dersten alınan başarı notunun ağırlık katsayısının çarpımı ile elde edilen toplamın, o yarıyılda aldığı tüm derslerin kredi değerleri toplamına bölünmesiyle çıkan sayıdır.

Yaz Okulu hakkında bilgi alabilir miyim?

Yaz öğretiminin eğitim-öğretim süresi final sınavları hariç yedi haftadır.

Ders kaydı yaptırmak isteyen öğrenciler, ÖİDB’ye başvurup alacakları kayıt formu ile birlikte, yaz öğretimi ücretini ödeyerek kayıt işlemlerini yaptırırlar. Yaz öğretimi ücretini ödemeyen öğrencilerin ders kaydı yapılmaz. (3) Yaz öğretiminde açılan derslere kayıt işlemi, danışman onayı alınarak, akademik takvimde belirlenen tarihler içinde yapılır.

Yaz öğretimi öğrencilerinin ölçme, değerlendirme ve başarı durumları ilgili mevzuat hükümlerine göre düzenlenir. Yaz öğretiminde önceki dönemlere ait alınan derslerin başarı notu, dersin alınmış olduğu en son yarıyıldaki notun yerine işlenir. Yaz öğretiminde üst yarıyıllara ait alınan derslerin başarı notları, izleyen eğitim-öğretim yılında söz konusu derslerin okutuldukları yarıyıllara eklenir. Yaz öğretiminde ders alan öğrencinin son aldığı not hesaplamaya alınır.

Yaz öğretiminde aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrencilerin mezuniyetleri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Üniversitenizde öğrenci olduğumda hocalarımıza erişim kolay sağlanıyor mu?

Üniversitemizde görev yapmakta olan hocalarımıza sınıflarında,odalarında ve ya e-mail ile kolayca ulaşılabilir. Alternatif olarakda MYO/Fakülte Sekreterliklerinden de yardım alınabilir. Alternatif olarak tüm öğrencilerimiz, akademik ve idari personelinin de erişim sağlayabileceği Arelim uygulaması vardır. https://arelim.arel.edu.tr/ linkinden erişim sağlayabilirsiniz.

İngilizce hazırlık bölümünde 2 kez kalırsam Türkçe bölüme geçiş yapabilir miyim ?

Yükseköğretim Kurlunun yazısına istinaden; 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümlerine göre öğrencinin tercih etmesi durumunda, ÖSYM tarafından eşdeğer Türkçe programa yerleştirilirler.

ÖSYM bursunun geçerlilik süresi ne kadar?
ÖSYM kılavuzunda yer alan burslu ve indirimli programlara yerleşen öğrencilerin bursları ve indirimleri başarı durumuna bakılmaksızın, zorunlu hazırlık sınıfı hariç, lisans bölümlerinde 4+1 yıl, Tıp Fakültesi için 6+1yıl ve ön lisans programlarında 2+1 yıl boyunca devam eder. Hazırlık sınıfı olan programlarda belirlenen sürelere 1 yıl eklenir. (2) Hazırlık sınıfının ikinci tekrarında da başarılı olamayan öğrencinin bursu asıl programına geçene kadar dondurulur.
Yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümleriniz var mı?

Yok.

Akademisyen, Arel çalışanı, şehit bursu, sanata teşvik bursu olanaklarınız var mı?

AREL Eğitim Kurumları çalışanlarına, eş ve çocuklarına, Şehit çocuklarına Üniversitemiz burs komisyonunun belirlemiş olduğu oranlarda burs verilmektedir.

Yüksek Lisans yapıyorum , spor salonunuzu , yüzme havuzunu, yemekhaneyi kullanabilir miyim ?

Bütün öğrencilerimiz bütün kampüslerdeki ortak kullanım alanlarını kullanabilir.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Başarısız Olduğumda, Bölüme Başlayabilir Miyim?

Öğrenim dili Türkçe olan diploma programlarına kayıtlı olan öğrencilerden isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programında okuyup başarısız olanlar yerleştirildikleri bölüm/programın birinci yarıyılına başlatılır.

İngilizce hazırlık programında oryantasyon var mı?

Üniversitenin uyguladığı Fakülte ve bölümlere ait oryantasyon programları dışında, YDYO İngilizce Hazırlık Programı tarafından her akademik yılın başında İngilizce Hazırlık Programı eğitim sistemini tüm detaylarıyla açıklayan ayrı bir oryantasyon programı yapılmaktadır. YDYO İngilizce Hazırlık Programı Akademik takviminde bu oryantasyon tarihleri belirtilmiştir.

DGS ve Yatay geçiş yaparak üniversitenize kayıt oldum. Derslerimin muafiyetini ne zaman öğrenebilir?

Üniversitemize DGS ve yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin ders içerikleri ve transkriptlerinin orijinalleri alınıp, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Fakültelere gönderilir ve Dekanlıklar Yönetim Kurulu Kararı alınarak muafiyet işlemleri yapılır. Alınan kararlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve Öğrenci Bilgi Sistemine (ÖBS) işler.

Yerleşkeleriniz hakkında bilgi alabilir miyim?

İstanbul Arel Üniversitesinin ana kampüsü Tepekent Kemal Gözükara yerleşkesi olup Büyükçekmece’de bulunmaktadır. Bununla birlikte Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Cevizlibağ Yerleşkesinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ile İngilizce Hazırlık programları da Sefaköy Yerleşkesi D Blokta bulunmaktadır.
Meslek Yüksekokul programları Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesi ve Cevizlibağ Yerleşkesinde eğitime devam etmektedir.

Detaylı bilgi almak için : https://aday.arel.edu.tr/iletisim

Uygulamalı dersler için laboratuvarlarınız var mı?

TIP, Sağlık ve Mühendislik alanları için Özel Dizayn Edilmiş Tam Donanımlı ARELTECH olmak üzere 70’e yakın laboratuvarımız öğrencilerimizin tüm eğitim ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır. Uygulamalı dersler için  laboratuvarlarımız bütün kampüslerde mevcuttur.

Mezun olduğumda aldığım diplomanın yurt dışında geçerliliği var mıdır ?

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin eğitim bakanlarının 2003’te Berlin’de yaptıkları toplantı sonunda yayınladıkları bildiride yer alan hedeflerden biri, 2005’ten başlayarak, yükseköğrenimini tamamlayan herkese diplomalarıyla birlikte bir Diploma Eki verilmesidir.
İstanbul Arel Üniversitesi olarak, geçmiş dönem mezunlarımız dahil olmak üzere, 2012-2013 akademik yılından itibaren İngilizce DİPLOMA EKİ (DE) vermekteyiz. Diploma eki ile öğrencilerimizin; akademik derecelerde kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen, yurtdışı istihdama olanak sağlayan ve daha üst akademik çalışmalara yönelebilecekleri fırsatlar oluşturulması amaçlanmaktadır.

İngilizce hazırlık programını bitirdikten sonra Erasmus programına katılabilir miyim ?

ERASMUS programına hazırlıktan bölüme geçtikten sonra başvuru yapılabilmektedir.

İngilizce Hazırlık programının yaz okulu var mı?

Akademik yıl içinde modül tekrarı yapması nedeniyle akademik yılı başarıyla tamamlayamayan öğrenciler için yaz döneminde Modül 5 açılarak, öğrencilere eksik kalan bir modülünü tamamlama olanağı sağlanır.

Sınavımı kaçırdım ne yapabilirim?

Kaçırmış olduğunuz sınav vize sınavı ise mazeret sınavına girebilmek için mazeretinizi belirtir dilekçeyi ilgili tarihte sekreterliğinize vermeniz gerekir, giremediğiniz sınav Final sınavı ise her hangibiri başvuru yapmadan bütünleme sınavına girebilirsiniz.

Sağlık raporu devamsızlığım için geçerli mi?

Alınmış olunan sağlık raporları devamsızlıklarınızı etkilemez.

Sınav Sonucuna itiraz hakkım var mı?

Öğrenciler, ilan edilen sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç üç iş günü içinde kayıtlı oldukları fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bir dilekçe vererek sınav kâğıdının tekrar incelenmesini isteyebilirler. Sınav kâğıdı itiraz üzerine, dersin öğretim elemanı tarafından, itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir, sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili fakülte dekanlığına/yüksekokul/MYO müdürlüğüne bildirilir. İlgili fakülte dekanı/yüksekokul/MYO müdürü, gerek gördüğü takdirde, sınav kâğıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili alandan iki öğretim elemanından oluşan üç kişilik bir komisyon kurabilir. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç bir hafta içinde sonuçlandırır. Sınav sonucunun değişikliği, ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla işleme alınır.

Herhangi bir konuda sorunum olursa ne yapmam gerekir?

Öğrenci Dekanlığı’mıza bağlı Öğrenci Danışma Merkezimiz tüm öğrencilerimize yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına veya Fakülte Sekreterliklerinize başvurabilirsiniz.

Ders seçimlerimde maksimum kaç kredi hakkım var?

Bölüm ve programlara ait öğrenim programı, ilgili fakülte/yüksekokul/MYO  kurulunun kararı üzerine Senato onayıyla kesinleşir. Öğrenim programlarında, mezuniyet için tamamlanması öngörülen ders, laboratuvar, uygulama, staj/iş yeri uygulaması ve benzeri çalışmalar, haftalık saat ve kredileri, varsa ön koşullar, dönem başına toplam 30 AKTS kredilik derslerin öğrenim süresine dağılımı belirtilir. Öğrenim programlarında öngörülen değişiklikler yine aynı usulle belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken, izleyen dönemin başından itibaren uygulamaya konulur.

Ders başarı puanı (ders geçme) kaç?

Ders başarı puanı (ders geçme) notu 70′ dir.

Üst yarı yıllardan ders alabilir miyim?

Başvuru dönemine kadar almak zorunda olduğu kredili derslerin tümünü alarak başarmış ve başvuru tarihinde GNO’su en az 3,50 olan öğrenciler, en erken üçüncü yarıyıldan itibaren Senatonun belirleyeceği esaslara göre bulundukları yarıyılın/yılın bir üst yarıyılından/yılından danışmanlarının onayı ile ders alabilirler.

Muafiyet sınavları ne zaman yapılıyor?

Her akademik yılı başında muafiyet sınavları yapılır.

Çift anadal yapabilir miyim?

İkinci ana dal programı en az 40 krediden oluşur. Kendi programı dışında başka bir lisans programında ikinci ana dal yapacak öğrencinin;

•  Üniversitenin bir lisans bölümüne/programına kayıtlı olması,

• Başvurduğu döneme kadar birinci ana dal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

• GNO’ sunun en az 2,70 olması, ana dal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20’de bulunması,

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Yandal öğrenimi yapabilir miyim?

Yan dal programı en az 17 en fazla 20 krediden oluşur. Kendi programı dışında başka bir lisans programında yan dal yapacak öğrencinin;

• Üniversitenin bir lisans bölüm/programına kayıtlı olması,

• Başvurduğu döneme kadar birinci ana dal lisans bölümünde aldığı tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması,

• GNO’ sunun en az 2,50 olması,

• Herhangi bir disiplin cezası almamış olması gerekmektedir.

Muafiyet sınavları hangi dersler için geçerli?

İngilizce I-II, Bilgi Teknolojileri ve Kullanımı gibi üniversite yetkinlik geliştirme dersleri için muafiyet sınavları yapılır.

Yaz okulu kapsamında başka üniversiteden ders alabilir miyim?

Yaz öğretiminde açılmayıp başka bir üniversitede açılan bir ders; o dersin kredisi ve içeriği dikkate alınmak kaydıyla ilgili bölümün teklifi ve ilgili yönetim kurulu kararıyla alınabilir

Kayıt dondurabilir miyim? Nasıl?

Üniversitemiz öğrencileri, Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 46. maddesinde belirtilen gerekçelerden hangisi söz konusu ise bunu belirten bir dilekçe ile Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun Kararına dayanarak “Kayıt Dondurma” işlemini yapabilirler.

Ders kaydı ne zaman nasıl yapılır?

Üniversitenin düzenlediği akademik takvimde belirlenen tarihlerde yer alan tarihlerde ders kaydı yapılmaktadır.

Ders kaydı yapmazsam ne olur?

İlgili akademik döneminde eğitim-öğretim alamazsınız.

Tek ders sınavı koşulları nedir?

Normal eğitim-öğretim süresi içinde almış olduğu tüm derslerden başarılı olmuş ancak bir dersten FF notu olan öğrencilere, tek ders sınav hakkı verilir.  Tek ders sınav hakkı,    her yarıyıl sonu sınav dönemini izleyen bir ay içerisinde, ilgili yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.  Öğrencilerin tek ders sınavına girebilmesi için sınavına gireceği dersi belirtir bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak, tek ders sınav hakkını kullanmak istediğini bildirmesi gerekir.  Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir. Tek ders sınavından başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları bu ders için dilekçe ile başvurarak, her sınav döneminde tek ders sınav hakkını kullanabilir.

Mazeret sınavı ne zaman yapılır?

Akademik takvimde yer alan vize sınavının ertesinde Müdürlükler/Dekanlıklar onay verdikten sonra mazeret sınavı yapılmaktadır.

Başarı notu nasıl hesaplanır?

Dönemde alınan bütün dersin AKTS değeri ile harf notu değerinin çarpılması bulunan sonucun toplam alınan AKTS ye bölünmesiyle hesaplanır.

Not ortalaması nasıl hesaplanır?

Öğrencilerin başarı durumu, yarıyıl (dönem) sonu not ortalaması (YNO), yılsonu not ortalaması (YSNO) ve genel not ortalaması (GNO) değerleri ile izlenir. Not ortalamaları aşağıdaki esaslara göre hesaplanır. YNO: Bir yarıyıla ait başarı notlarının AKTS ile çarpılmasıyla oluşan puanların toplamının, o yarıyıla ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur. YSNO: Güz ve bahar yarıyıllarına ait başarı notlarının AKTS ile çarpılmasıyla oluşan puanların toplamının, o eğitim öğretim yılına ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur. GNO: Tüm yarıyıllara ait toplam puanın, tüm yarıyıllara ait toplam AKTS’ye bölünmesiyle oluşur. YNO, YSNO ve GNO değerleri virgülden sonra iki haneye yuvarlatılarak gösterilir.

Tek ders veya ek sınavlarda başarı notu nasıl hesaplanır?

Öğrencinin, tek ders sınavından başarılı sayılabilmesi için 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekir.

Yaz Öğretiminde hangi dersleri alabilirim?

Yaz öğretiminde açılan derslerin içinde müfredatınıza uygun bütün dersleri alabilirsiniz.

Yaz Öğretiminde geçirilen süre Eğitim-Öğretim Yılından sayılır mı?

Yaz Öğretiminde geçirilen süre Eğitim-Öğretim döneminde sayılmaz.

Yaz Öğretiminde kaç ders alınabilir?

Yaz öğretiminde an fazla 3 ders alınabilinir.

Yaz Öğretiminde devam mecburiyeti nedir?

Öğrenciler daha önce aldıkları derse ait devam şartını sağlamış olsalar bile, yaz öğretiminde aldıkları derslere devam etmek zorundadır. Devam koşulunu sağlamayan öğrenci dönem sonu sınavına giremez.

DD ve DC Notlarımdan hangi durumda başarılı sayılırım?

Herhangi bir dersten DC ve DD notu alan öğrencilerin o dersten geçmiş sayılmaları için; dersin alındığı yarıyıldaki bütün derslerin YNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Bu şartlar yerine getirilmediği takdirde DD ve DC notlarını almış olan öğrenciler bu derslerden başarısız sayılır. Bahar dönemi sonunda veya yaz öğretimine devam eden öğrenciler için yaz öğretimi sonunda YSNO’su 2.00 ve üstü olan öğrenciler, her iki yarıyıldaki DD ve DC notu aldıkları derslerden başarılı sayılırlar.

Devamsızlık durumu hem vize hem de final sınavları için geçerli mi?

Devamsızlık finallerden önce belirlendiği için vizeler için geçerli değildir.

Üniversitenizin bölüm/programları ve dilleri nelerdir?

TIP FAKÜLTESİ;

FEN- EDEBİYAT FAKÜLTESİ;

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) • Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) • Psikoloji • Sosyoloji • Türk Dili ve Edebiyatı,

İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ;

 • İşletme • İşletme (İngilizce) • Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi • Uluslararası İlişkiler (İngilizce) • Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) • Finans ve Bankacılık • Muhasebe ve Finans Yönetimi • Yönetim Bilişim Sistemleri • Lojistik Yönetimi • Havacılık Yönetimi,

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ;

 • Grafik Tasarımı • Çizgi Film ve Animasyon • Gastronomi ve Mutfak Sanatları,

İLETİŞİM FAKÜLTESİ;

 • Gazetecilik • Görsel İletişim Tasarımı • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık • Yeni Medya ve İletişim • Sinema ve Televizyon

MİMARLIK FAKÜLTESİ;

 • İç Mimarlık • Mimarlık,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ;

 • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) • Bilgisayar Mühendisliği • Biyomedikal Mühendisliği • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) • Elektrik-Elektronik Mühendisliği • Endüstri Mühendisliği (İngilizce) • İnşaat Mühendisliği • Makine Mühendisliği,

 

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ;

 • Beslenme ve Diyetetik • Çocuk Gelişimi • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon • Hemşirelik • Sağlık Yönetimi • Sosyal Hizmet,

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU;

 • Hazırlık Programı.

MESLEK YÜKSEKOKULU

( * Programların İkinci Öğretimleri de Bulunmaktadır); • Adalet • Ağız ve Diş Sağlığı • Anestezi * • Aşçılık • Bankacılık ve Sigortacılık * • Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon • Bilgisayar Programcılığı * • Çocuk Gelişimi * • Dış Ticaret • Diş Protez Teknolojisi * • Elektrik * • Elektronik Teknolojisi • Fizyoterapi * • Grafik Tasarımı * • İlk ve Acil Yardım* • İnsan Kaynakları Yönetimi * • İnşaat Teknolojisi * • İş Sağlığı ve Güvenliği • İşletme Yönetimi • Lojistik • Makine • Mekatronik • Mimari Restorasyon * • Moda Tasarımı • Muhasebe ve Vergi Uygulamaları • Optisyenlik* • Radyo ve Televizyon Programcılığı * • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri * • Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği * • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik * • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri * • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri * • Turist Rehberliği * • Uçak Teknolojisi • Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik *)

Lisansüstü programlarınız nelerdir?

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ; İşletme Yönetimi (Tezli/Tezsiz), İnsan Kaynakları ve Yönetimi (Tezli/Tezsiz),Yöneticiler İçin İngilizce İşletme Yön. (Tezli/Tezsiz), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi (Tezli/Tezsiz),Muhasebe ve Denetim (Tezli/Tezsiz),Muhasebe ve Finansman (Tezli/Tezsiz),Psikoloji (Tezli/Tezsiz),Klinik Psikoloji (Tezli/Tezsiz),Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli), Medya ve Kültürel Çalışmalar (Tezli),Uluslararası İlişkiler (Tezli/Tezsiz),Moda ve Tekstil Tasarımı (Tezli/Tezsiz),Grafik Tasarımı (Tezli/Tezsiz),Otel Yöneticiliği (Tezli/Tezsiz),Sosyoloji (Tezli),Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi (Tezli),Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli/Tezsiz),

DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI;Psikoloji-Klinik Psikoloji,İşletme-Yönetim Organizasyon,İşletme-Muhasebe ve Finansman,Grafik Tasarımı (Sanatta Yeterlilik),Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler,

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ; Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tezli/Tezsiz),Makine Mühendisliği (Tezli/Tezsiz),Mühendislik Yönetimi (Tezli/Tezsiz),Kentsel Sistemler Mühendisliği (Tezli/Tezsiz),Mimarlık (Tezli/Tezsiz)

DOKTORA ve SANATTA YETERLİK PROGRAMLARI;Mimarlık (Lisans Diploması İle Başvuru),Elektrik-Elektronik Mühendisliği,Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Lisans Diploması İle Başvuru),Makine Mühendisliği

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tezli),Hemşirelik (Tezli)

UZAKTAN EĞİTİM; İşletme Yönetimi (Tezsiz),Yönetim Organizasyon (Tezsiz),Pazarlama (Tezsiz),Muhasebe ve Finansman (Tezsiz),Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği (Tezsiz),İnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz)

Ücretli, %25, %50 Burslu bir öğrencinin ek burs edinebilme olanağı nedir?

Ücretli, %25, %50 ÖSYM burslu bir öğrenci başvuru yaptığı takdirde Üniversitemiz burs komisyonunun belirlemiş olduğu oranlarda başarı bursu alabilmektedir.

Başka bir üniversitede hazırlık programı aldım , yeniden hazırlık okumak zorunda mıyım?

Son iki yılda YÖK’e bağlı bir yükseköğretim kurumunun İngilizce Hazırlık Programından veya İngilizce yeterlik sınavından başarılı olduklarını belgeleyen öğrenciler okudukları okuldan resmi ve damgalı bir belge getirmeleri durumunda İstanbul Arel Üniversitesi Hazırlık Programından muaf olurlar.

Başka üniversitede öğrenim görürken aldığım dersleri Arel Üniversitesi’nde saydırabilir miyim?

Öğrenci transkriptiyle bağlı olduğu Müdürlüklere ve Dekanlıklara başvuru yaptığı takdirde muafiyet işlemi gerçekleşecektir.

DGS/Yatay geçiş yaptığımda derslerin çakışması durumunda öğrencilere kolaylık sağlanıyor mu?

Derslerin devam zorunluluğu dikkate alınarak öğrenciye en uygun ders programı uygulanmaktadır.

MYO dan mezun olan ve DGS sınavı ile üniversitenize geçmek isteyenlere burs desteği sağlanıyor mu ?

Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan mezun olup, DGS ile Arel Üniversitesine yerleşenlere ek burs imkanı sağlanmaktadır.

DGS veya Yatay geçiş öğrencisiyim,kredimden dolayı alamadığım dersleri yaz okulunda alabilir miyim?

Öğrencilerin dönem içinde ve alttan alamadığı 3 dersi yaz okulunda alabilir.

İnteraktif Kütüphanecilik Hizmetleri Mevcut mu?

Evet, Bilgiye erişimin adresi olan Arel Kütüphane, interaktif kütüphanecilik hizmetlerini

http://kutuphane.arel.edu.tr adresinden sunmaktır.

Kütüphane işlemleri için mobil uygulama mevcut mu?

Evet, üyelik işlemlerinizi Cep Kütüphanem adlı uygulamadan gerçekleştirebilirsiniz.

Uygulamayı Google Play ve Appstore’dan indirip, İstanbul Arel Üniversitesi’ni

seçerek istediğiniz basılı ve elektronik kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Kütüphane kullanıcı hesabıma nasıl erişebilirim?

Kütüphane web sayfasında yer alan “Kütüphane Hesabım” başlığına tıklayarak, akademisyen ve idari personel mail adres ve şifresiyle; öğrenciler ise üye kodu alanına öğrenci numarası, şifre alanına da T.C. kimlik numaralarını girerek erişim sağlayabilirler.

Kütüphanede çalışma odaları var mıdır? Çalışma odalarını kullanmak için rezervasyon yapmalı mıyız?

Akademik personel ile öğrencilerimiz belirlenen kullanım koşulları çerçevesinde çalışma odalarından yararlanabilirler. Odalardan yararlanmak isteyen kullanıcılarımızın  kütüphane web sayfasında yer alan “Çalışma Odaları Rezervasyon” başlığı altından işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Rezerv işlemleri “http://katalog.arel.edu.tr/ adresinden online olarak yapılır

Kütüphane çalışma saatleri nedir?

Merkez Kütüphane

Hafta İçi :   08:00 – 20:00

Haftasonu : Kapalı

 

Cevizlibağ Şube Kütüphanesi

Hafta İçi   : 08:00 – 21:00

Haftasonu : Kapalı

 

Ayrıca 24 saat açık olan okuma salonlarımızın bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Kemal Gözükara Yerleşkesi Merkez Kütüphane 24 Saat Okuma Salonu B-118,  Cevizlibağ Yerleşkesi Şube Kütüphanesi okuma salonu 7/24 saat kullanıma açıktır.

Ödünç alma işlemini nasıl yaparım? Tek seferde en fazla kaç kitap ve kaç gün süreyle alabilirim?

Kütüphane hesabınıza kitap ödünç alabilmek için öncelikle üniversite kimlik kartınızı göstermeniz gerekmektedir.

Lisans ve Ön lisans programlarındaki öğrencilerimiz 5 kitabı 15 gün süreyle, Lisansüstü programlarındaki öğrencilerimiz 10 kitabı 30 gün süreyle, Akademik Personelimiz 15 kitabı 60 gün süreyle ve İdari Personelimiz 10 kitabı 30 gün süreyle ödünç alabilirler.

Vize ve Final zamanında kütüphanede ders çalışabilir mi?

Her iki yerleşkede yer alan kütüphane okuma salonlarımızda 7/24 ders çalışma olanağı mevcuttur.

Veritabanlarına (Elektronik kaynaklar) kampüs dışından erişebilir miyim?

Kütüphanemiz ana sayfasında bulunan “Akademik Arama Motoru” ile tüm veritabanlarımızda tek bir arayüz ile tarama yapabilirsiniz.

Kampüs dışından Akademik Arama Motoru’nu  kullandığınızda, karşınıza çıkacak olan şifre ekranına Arel e-posta adresinizi yazdıktan sonra uzantısını seçip, (@arel.edu.tr, öğrenci iseniz @istanbularel.edu.tr ) şifre alanına da Arel e-postanızın şifresini yazarak veritabanlarımıza kampüs dışından erişebilirsiniz.

Eğitim ücretini kredi kartı ile her ay kuruma gelip ödeyebilir miyim?

Eğitim ücretlerin tamamı kayıt esnasında etiketlendirilmektedir. Bu nedenle her ay ayrı ayrı ödeme yapılamamaktadır.

Eğitim ücretini yatırmadan ders kaydı yaptırabilir miyim?

Eğitim ücretleri ödenmeden kayıt tamamlanamadığından ders kaydı yapılamamaktadır.

Eğitim ücretlerinin yıllık artışı nasıl olmaktadır?

Eğitim ücretlerinde her yıl Mütevelli heyetin aldığı kararlar doğrultusunda artış gerçekleşmektedir.

Eğitim ücretini parçalı olarak ödeyebiliyor muyum? (yarısı peşin yarısı kredi kartı taksitli vb.)

Eğitim ücretini parçalı olarak ödeme imkanınız bulunmaktadır.

Eğitim ücretleri için anlaşmalı kurum var mıdır?(devlet , kamu kuruluşu ya da özel sektör )

KMH ödemeleri için banka anlaşması sağlanmaktadır

Ödeme koşulları hakkında bilgi alabilir miyim?

KREDİ KARTI

https://kayit.arel.edu.tr adresinden ödeme yapabilirsiniz.  Kredi kartınızın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:

 

Kredi kartınızda toplam ödeme tutarı kadar kullanılabilir limit bulunmalıdır.

Ayrıca Kredi kartınızın sanal POS işlemleri izninin olması gereklidir.

 

Farklı kredi kartları ile kısmi ödeme yapabilirsiniz.

Taksitli ödemelerde aşağıda belirtilen kredi kartları geçerlidir, vade farksız 9 eşit taksit uygulanmaktadır.

 

 • Maximum : İş Bankası,
 • Maximum ; Ziraat Bankası (sadece pos cihazı ile taksit yapılmaktadır)
 • Bonus: Garanti Bankası, Şekerbank, Denizbank, ING Bank, TEB
 • Worldcard: Vakıfbank, Yapı Kredi Bankası
 • Parafcard: Halkbank
 • Cardfinans: Finansbank
 • Axess: Akbank

 

Tüm kredi kartlarından tek çekim yapılabilmektedir.

 

 

PEŞİN ÖDEME

Peşin ödeme yapacak öğrenciler aşağıda bulunan ilgili IBAN numarasına ‘’Öğrenci Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası’’ belirterek yatırabilir. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra https://kayit.arel.edu.tr adresinde bulunan ilgili alana dekontun yüklenmesi gerekmektedir.

 

LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN:

YKB – SEFAKÖY TİCARİ ŞUBESİ – TR86 0006 7010 0000 0076 9368 16

 

ÖNLİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN:

YKB – SEFAKÖY TİCARİ ŞUBESİ – TR14 0006 7010 0000 0076 9150 26

 

ONLINE ÖDEME

 

Mali kayıtlarınızı yerleşkelere gelmeden; kredi kartı ile online ya da size en yakın Yapıkredi Bankası Şubelerinden gerçekleştirebilirsiniz.

 

TAM (%100) BURSLU:

Tam (%100) burslu öğrencilerimizin mali bir yükümlülüğü ve banka işlemi bulunmamaktadır, bu öğrencilerimizin https://kayit.arel.edu.tr adresine giriş yaparak kayıt sürecini başlatmaları ve sonrasında e-devlet kaydını tamamlamaları gerekmektedir.

 

EFT – HAVALE YOLUYLA ÖDEME:

Üniversitemizin aşağıdaki IBAN numaralarına doğrudan EFT ve havale yoluyla “Öğrenci Adı Soyadı ve T.C Kimlik Numarasını” açıklama kısmına yazarak ödeme yapabilirsiniz. Ödeme işlemi için https://kayit.arel.edu.tr adresine T.C kimlik numarası ile giriş yaparak Nakit ödeme (EFT-Havale) kısmını tıkladıktan sonra ödeyeceğiniz tutarı görebilirsiniz. Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra https://kayit.arel.edu.tr adresinde bulunan ilgili alana dekontu yüklemeniz gerekmektedir.

 

EĞİTİM KREDİSİ / EK HESAP AÇILMASI

 

Ödemelerini düzenli yapan öğrencilerimizin velileri için YKB Test (KMH) Ek Hesap ürünü bulunmaktadır.

Vadesiz hesabınızda bakiye bulunmasa dahi Ek Hesap limitiniz ile okul taksitlerinizi zamanında ödeyebilirsiniz. Okul taksitlerinizin Ek Hesap limitinden tahsil edildiği durumda hesabınıza faiz tahakkuk eder. Taksitli Eğitim Sistemi (TEST) hizmetinden yararlanabilmeniz için,

 

 

 • Cep telefonunuzdan SMS* gönderebilir,
 • Internet sitemizden başvuru yapmak için; https://internetsube.yapikredi.com.tr/ngi/collegeWeb.do tıklayabilir,
 • Yapı Kredi Mobil’e giriş yaparak Ödemeler>Okul Ödemeleri>Taksitli Eğitim Sistemi adımlarını takip edebilir,
 • 444 0 444 YKB Müşteri İletişim Merkezini arayabilir,
 • Tüm YKB Şubelerinden başvuru yapabilir,
 • Kayıt dönemlerinde okulda açılan Yapı Kredi standına başvurabilirsiniz. Kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport),
 • Banka tarafından gerekli görülmesi durumunda aşağıdaki dokümanlar talep edilebilir:

 

 

YKB Kredili Mevduat Hesabı işlemleri rehberi;

 

https://istanbularel.edu.tr/wp-content/uploads/2022/08/Taksitli-Egitim-Sistemi-Kayit-Sureci-Online.pdf

 

YKB Test (KMH)Başvurusu için gereken belgeler:

 

➢ Kimlik, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport fotokopisi

➢ Okuldan alınan ödeme planı

➢ Öğrenci TCKN/YKN

➢ Öğrenci numarası

➢ Veli / Garantör olacak kişinin 75 yaşını aşmamış olması gerekmektedir

Tüm bölümler için eğitim ücreti aynı mıdır?

Öğrenim ücretleri program ve bölümlere göre değişkenlik göstermektedir.

Kardeş indirimi var mı? (indirim oranı % kaçtır?)

%10 kardeş bursu bulunmaktadır

Ders kitapları eğitim ücretinin için de midir?

Eğitim ücreti ders kitaplarını kapsamamaktadır.

Yaz Okulu yıllık eğitim ücretine dahil mi?

Eğitim ücretlerine yaz okulu dahil değildir.

İstanbul Arel Üniversitesi Yurt imkânları nelerdir?

16 adet bağımsız villadan oluşan yurt yerleşkemizde; 7/24 güvenlik hizmeti, sağlık, fiber internet, servis, sıcak su, çamaşır makinesi hizmetlerimizin yanı sıra tüm öğrencilerimize hafta sonu ve resmi tatiller dahil haftanın 7 günü kahvaltı ve akşam yemeği servisimiz vardır.

Derslerin başlangıç tarihinden 3 gün öncesinde yurda giriş yapabilirsiniz.

Yurt yerleşkemizde 7/24 çalışan güvenlik elemanları ve kamera sistemi bulunmaktadır.

Karşılıklı anlaşma olması durumunda oda arkadaşınızı seçebilirsiniz.

Ücret farkı ödemek koşulu ile oda değişikliği sağlayabilirsiniz.

Yurtlarda tüm fiyatlara sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahildir. Ayrıca öğrenciler dilerse 08.00-21.00 saatleri arasında açık olan kafeteryadaki fast-food hizmetinden yararlanabilirler.

Yerleşke içinde bulunan spor merkezinde yüzme havuzu, fitness, spor salonu vb. bir çok imkan bulunmaktadır.

Her villada çamaşır makinesi ve kurutma askıları bulunmaktadır.

Oda temizlikleri haftada 2 defa, ortak alan temizlikleri ise her gün yapılmaktadır. Ayrıca her gün ortak alan ve odalardaki çöpler toplanmaktadır.

Barınma, kahvaltı ve akşam yemeği, fatura giderleri, güvenlik, temizlik, servis ve sosyal alan kullanımını kapsamaktadır.

Yurtlarımızdan; Tepekent Kemal Gözükara Yerleşkesine ve Tüyap metrobüs ana durağına servis hizmeti bulunmaktadır.

Yurtlarımız Tepekent yerleşkesinde, kız ve erkek öğrencilerimiz için ayrı binalarda hizmet vermektedir.

Yurt önceliği şehir dışı öğrencilere verilmemektedir. Yurtlarımıza ilk başvuru yapıp gelen öğrenciler yerleştirilmektedir.

Tüm villaların zemin katları, çalışma ve dinlenme alanı olarak hizmet vermektedir.

Yaz öğretiminde yurtlarımızda konaklamak ayrıca ücretlendirilmektedir. Yaz öğretimi yurt ücretini yatırarak yurtlarımızda kalmaya devam edebilirsiniz.

Erken kayıt imkanı bulunmaktadır.

Yurt anlaşmasını yaptığınız tarihten itibaren ilk 2 ay içerisinde ayrılırsanız ücretinizin bir kısmı geri iade edilir.

Yurttan ayrıldığında meydana gelmiş olan hasarları karşılamak amacı ile depozito alınır. Depozitolar yurttan ayrılırken tarafınıza geri iade edilir.

Her yıl Mayıs ayı içinde Mütevelli Heyeti tarafından bir sonraki akademik dönem yurt ücreti açıklanır ve bu ücretler üzerinden öğrenciler ile Öğrenci Evleri Kayıt Sözleşmesi imzalanır. Bu doğrultuda yıl içinde herhangi bir fiyat değişikliği yapılmaz.

 

Detaylı Bilgi İçin;

https://ogrencikoyu.arel.edu.tr/

İstanbul Arel Üniversitesi'nde uygulanan burs imkanları yurtlarda da geçerli mi?

İstanbul Arel Üniversitesi Burs Yönergesi’nin 8. maddesi 6. fıkrasına göre “Tam burslu programlara İstanbul il merkezi dışından yerleştirilen öğrencilerden; yerleştirildiği programla ilgili dil puan türünde ilk 1.000, diğer puan türlerinde ilk 10.000içine giren öğrencilerin tümü üç (3) kişilik odalarda sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere ücretsiz yurt hakkına sahiptir. Tam burs ile kayıt yaptıran öğrenciler yurt imkanından yararlanmak istemezlerse, kendilerine bir ödeme yapılmaz; daha sonra talep edenlere imkanlar çerçevesinde yurt sağlanır.”

Yurtlarda 7/24 revir hizmeti bulunuyor mu ?

Yurtlarımızda 7/24 revir hizmeti vardır.

DGS ve yatay geçiş yaparak üniversitenize kayıt yaptırdığımda da yurtta kalabilir miyim ?

DGS ve yatay geçiş ile gelecek öğrenciler için yatak kontenjanı ayrılmaktadır fakat yer garantisi verilmemektedir.

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp