AREL Üniversitesi - Sosyal Hizmet Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Hizmet

EĞİTİM SÜRECİ

Sosyal Hizmet Bölümü; bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitesini mevcut koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanmalarını sağlayarak artırmayı hedefleyen sosyal hizmet alanında çalışacak profesyoneller yetiştirir.


ÇALIŞMA ALANLARI

Sosyal Hizmet lisans eğitimini başarıyla tamamlayarak “Sosyal Çalışmacı/Sosyal Hizmet Uzmanı” unvanını almaya hak kazananlar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, üniversitelerin Sosyal Hizmetler Bölümü veya ilgili bölümleri, kamu ve özel kuruluşlar, yerel yönetimler, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütlerde istihdam edilebilirler.

BAŞVURU

Galeri