Tıp Fakültesi

Eğitim Süreci

İnsanların sağlığını koruma ve geliştirme, hastalık ve sakatlıklarını iyileştirme alanında çalışacak hekimleri yetiştirme ile ilgili eğitim ve araştırma yapılır. Tıp Fakültesi diploması alan bir kimse pratisyen hekim ünvanını taşır. Pratisyen hekimler uzmanlık sınavlarında başarılı oldukları takdirde seçtikleri alanlarda uzmanlaşabilirler. Sağlık alanında eğitim veren Tıp Fakülteleri aşağıda belirtilen bilim dallarını içerisinde barındırır. Bunlar Cerrahi Tıp Bilimleri, Dahili Tıp Bilimleri, Temel Tıp Bilimleri olarak sınıflandırılır.

 

Cerrahi Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Patoloji ve Üroloji Anabilim Dalları ile bunların içinde yer alan bilim dallarını içerir.

 

Dahili Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri; Acil Tıp, Adli Tıp, Aile Hekimliği, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Enfeksiyon Hastalıkları, Tıbbi Farmakoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Göğüs Hastalıkları, Halk Sağlığı, İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Nöroloji, Nükleer Tıp, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Radyasyon Onkolojisi, Radyoloji, Spor Hekimliği, Tıbbi Genetik Anabilim Dalları ile bunların içinde yer alan bilim dallarını içerir.

 

Temel Tıp Bilimleri

Temel Tıp Bilimleri, hekimin yaşamı boyunca uğraşacağı insan bedeninin normal yapısını öğretmeyi hedefleyen dersleri kapsar. Bu dersler, Anatomi, Biyofizik, Biyoistatistik, Tıbbi Biyokimya, Tıp Tarihi ve Etik, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıp Eğitimi, Tıbbi Biyoloji, Parazitoloji, İmmünoloji Anabilim Dalları ile bunların içinde yer alan bilim dallarını içerir. Bunlardan Anatomi ve Histoloji-Embriyoloji insan vücudunun morfolojik yapısını öğretirken; Fizyoloji ve Biyofizik vücudumuzun fonksiyonel mekanizmalarını, Tıbbi Biyokimya bedenimizin kimyasal yapısını, Tıbbi Biyoloji hücrelerin yapı ve moleküler mekanizmalarını konu edinir. Tıbbi Mikrobiyoloji bedenimizde yer alan bakteri ve virüsler yanında, hastalık oluşturan diğer mikroorganizmaları öğretir.

 

Çalışma Alanları:

Tıp Fakültesinden mezun olan ve pratisyen hekim ünvanını kazanan bir kişi, yabancı dil sınavından yeterli puanı alması durumunda TUS sınavına girmeye hak kazanır ve istediği branşı seçer. Pratisyen hekimler ise devlet kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışabilirler.

 

Pratisyen hekimliğin yanında üniversitede akademisyen olarak çalışabilir. Bunun için yeterli yabancı dil bilgisi ile yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamak gerekir. Temel bilimler ve klinik bilimler alanında akademisyenlik yapabilen Tıp Fakültesi mezunları, yayınladıkları makale, yaptıkları projelerle mesleklerinde ilerleme sağlayabilirler.

 

Doktorların kendilerine ait muayenehane açma hakkı da bulunmaktadır. Bu şekilde muayenehane açan doktorlar serbest bir şekilde çalışabilirler. Tıp Fakültesi mezunları aile hekimliği görevinde de bulunabilirler.

 

Hekimlik Tıp Fakültesinden mezun olmakla başlar ve her alanda kendini yenileme süreciyle ömür boyu devam eder.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

Tıp Fakültesi’nde Okumak

Tıp Okumak Zor Mu?

Tıp Fakültesi’nde Sunulan İmkanlar

Tıp Fakültesi Tanıtım

İstanbul Arel Üniversitesi Tanıtım Filmi

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp