AREL Üniversitesi - Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

EĞİTİM SÜRECİ

Türklerin tarih boyunca doğudan batıya seyirleri çerçevesinde Çin, Hint, İran, Arap, Anadolu Uygarlıkları, Balkanlar ve Avrupa ile olan temasları sonucunda ortaya koydukları kültür birikiminin ifadesi olarak tanımlanmaktadır.
Türk edebiyatı tarihi, şive ve lehçeleriyle eski ve yeni Türk dili dersleri ve edebî metin incelemeleri eğitim sürecinde öğrencilere sağlanmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında, özel okullarda, Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak çalışabilirler. Bunların yanı sıra Türk dili ve edebiyatı uzmanlığına gerek duyulan basın-yayın medya, arşiv ve kütüphanecilik gibi alanlarda da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına sürekli ihtiyaç duyulmaktadır.

BAŞVURU