AREL Üniversitesi - Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

EĞİTİM SÜRECİ

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümünün disiplinler arası niteliği vardır. Öğrenciler ilk yıl, mesleki bilgilere temel oluşturacak genel işletme ve ticari bilgiler yanında, yoğun bir yabancı dil (İngilizce) eğitimi alırlar. Mesleki bilgilerinin uygulama alanında pekiştirilmesine olanak tanıyan iş yerinde uygulama zorunlulukları vardır.


ÇALIŞMA ALANLARI

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü mezunları, ulusal ya da uluslararası lojistik ve taşımacılık kuruluşlarının planlama, pazarlama, satış, lojistik, yönetim, muhasebe, haberleşme, gümrük gibi bölümlerinde ve tedarik zinciri yönetimini gerçekleştiren kuruluşların ilgili bölümlerinde çalışabilirler.

BAŞVURU