AREL Üniversitesi - Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başvuru
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ

Yeni Medya ve İletişim

EĞİTİM SÜRECİ

Bölümün amacı; iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak üzere, nitelikli iletişim elemanlar yetiştirmektir. İçinde yaşadığımız çağ, ’’Enformasyon Çağı’’ olarak adlandırılmaktadır.


ÇALIŞMA ALANLARI

Bölüm mezunları, özel sektörden devlet kurumlarına, eğitim sektöründen sivil toplum kuruluşlarına uzanan pek çok alanda ihtiyaç duyulan, çağımızda büyük öneme sahip medya profesyonelleri olmaya adaydırlar.

BAŞVURU