Türk Dili ve Edebiyatı

Düşünme, anlaşma, bilgi ve fikir üreterek bunları aktarma gibi eylemlerin dil ile gerçekleştirilmesi nedeniyle dil, her toplumda bütün bilimlerin temel aracı olmuştur. İnsanlık tarihinin en köklü dillerinden biri olan Türkçe; kendine has değerleri, zengin kültür birikimi, dünya coğrafyasındaki yaygın kullanımı, tarihi ve çağdaş lehçeleri sebebiyle dünya dilleri arasında müstesna bir yere sahiptir.

 

Buna bağlı olarak Türk edebiyatı da insanlık tarihine pek çok edebi eser kazandırmış köklü ve zengin bir edebiyattır. Türk dilinin en üst seviyede kullanılmasıyla oluşan Türk edebiyatı da çok yönlü, uzun soluklu ve zengin bir yapı arz eder. Türklerin tarih boyunca doğudan batıya seyirleri çerçevesinde Çin, Hint, İran, Arap, Anadolu uygarlıkları, Balkanlar ve Avrupa ile olan temasları sonucunda ortaya koydukları kültür birikimi olarak tanımlayabileceğimiz “Türk Edebiyatı”, Üniversitemizde dil ve edebiyat sahasında ihtisaslaşmış akademisyenlerce verimli ders ve programlarla öğrencilere aktarılmaktadır.

 

Bölümde eski ve yeni Türk edebiyatı tarihi, şive ve lehçeleriyle eski ve yeni Türk dili dersleri ve edebi metin incelemeleri uzman eğitim kadrosu tarafından verilmekte, öğrencilerin en güncel bilgilerle eğitim almaları sağlanmakta ve zorunlu staj uygulaması ile öğrencilere iş yaşamı öncesi pratik kazandırılmaktadır.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp