Mimarlık Fakültesi

Mimarlık Fakültesi Bölümleri

98

İç Mimarlık

 

İç mimarlık; işlev, nitelik, estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda uygun malzeme ve teknik donanımları kullanarak mekânlara çözümler üreten ve bir mekânın tasarım ve uygulamasını gerçekleştiren…

53

Mimarlık

 

İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık Bölümü; tasarım ve teknoloji ara kesitinde, fen ve sosyal bilimlerindeki farklı disiplinleri özümseyerek mimarlık alanında mezun vermek amacıyla 2009-2010 akademik yılında….

Mimarlık Fakültesi

İstanbul Arel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi (kuruluş:2023) Mimarlık ve İç Mimarlık eğitim-öğretim programları 2008 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi’nde başlamıştır. Mimarlık eğitimine uygun olarak tasarlanmış atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane, bilgisayar merkezleri ile donatılmış Kemal Gözükara Yerleşkesinde, alanında seçkin üniversitelerden doktora almış on üç öğretim elemanı ile lisans ve lisansüstü programlarında nitelikli, yenilikçi ve dinamik bir eğitim gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz 2023 itibari ile 4 Profesör,1 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi,5 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

 

Fakültemizde Mimarlık ve İç Mimarlık lisans programları yer almaktadır. Fakültemiz bölümlerinden 2023 yılı itibariyle 1000’in üzerinde öğrenci mezun olmuştur. Lisansüstü programlarımızda; Mimarlık yüksek lisans ve Mimarlık doktora programları faaliyet göstermektedir.

 

Ayrıca Fakültemizin Erasmus Plus Kapsamında; Almanya, Romanya, Polonya, ,Litvanya ve Kuzey Makedonya’nın çeşitli üniversiteleri ile ikili anlaşmaları bulunmaktadır. Her sene öğrencilerimiz bu anlaşmalarla eğitim alma hareketliliğine katılmaktadırlar.

 

Fakültemiz Bölümleri öğrencilerimize eleştirel düşünmeyi öğretmeyi, sürdürülebilir yaklaşımlar kazandırmayı hedeflemekte; bilgiyi geliştiren dönüştüren, üreten ve dayanıklı, dirençli, estetik yapılı çevrelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak çevre dostu, sosyal sorumluluk sahibi mimarlar ve iç mimarlar yetiştirtmek için çaba sarf etmektedir.

Dekan’ın Mesajı

Mimarlık, insanlığın en eski ve en önemli uğraşlarından biridir. İnsanın yaşam alanını tasarlayan, onu daha yaşanabilir ve güzel kılan bu disiplin aynı zamanda, toplumsal ve kültürel değerleri yansıtan, estetik ve işlevsel bir sanattır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi, Mimarlık bölümü eğitim-öğretim programına 2009 ve İç Mimarlık bölümü eğitim-öğretim programına 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi çatısı altında başlamıştır. Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü 2023 yılı itibariyle kurulan Mimarlık Fakültesi çatısı altında eğitim-öğretim programlarını sürdürmektedir. Bölümlerden 2023 yılı itibariyle 1000’in üzerinde öğrenci mezun olmuştur.

 

İstanbul Arel Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nde, öğrencilerimizi eleştirel düşünmeye, problem çözmeye, tasarımın çevreyi nasıl şekillendirdiğine yönelik bilinçlenmeye ve hayal güçlerini harekete geçirebilecek uygulamaları geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlamaktayız.

 

Öğrencilerimizi dayanıklı, dirençli, sürdürülebilir, estetik değeri yüksek, yapılı çevrelerin geliştirilmesine katkıda bulunacak çevre dostu, yaratıcı ve sosyal sorumluluk sahibi mimarlar-iç mimarlar olarak hazırlamak yine amaçlarımız arasında yer almaktadır. Bu doğrultuda, mimarlık ve iç mimarlığın kültürel, entelektüel, sosyal, politik, teknolojik, ekolojik ve pratik boyutlarını geniş bir akademik çerçeve içinde, güçlü akademik kadrosuyla ele alan yenilikçi, dinamik eğitim-öğretim programları sunmaktayız.

 

Sevgili öğrencilerimiz, Mimarlık ve İç Mimarlık eğitimine uygun olarak tasarlanmış atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane, bilgisayar merkezleri ile donatılmış; mesleki deneyimlerinizi artıracak stajlar, yurt dışı değişim programları ve çeşitli sosyal faaliyetlerden de yararlanacağınız AREL eğitim kampüsünde sizlere üstün başarılar diliyorum.

 

Sevgi ve saygılarımla

 

Prof. Dr. Mehmet OCAKÇI
Mimarlık Fakültesi Dekanı

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp