İletişim Fakültesi

İletişim Fakültesi Bölümleri

32

Gazetecilik

 

İstanbul Arel Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencilere çok boyutlu bir eğitim-öğretim anlayışı kazandırmayı, iletişim bilimindeki çağdaş gelişmeleri aktarmayı…

41

Görsel iletişim Tasarımı

 

İstanbul Arel Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü estetik algıyı oluşturarak yaratıcı düşünce ve tasarım yetisinin artmasıyla kendini yenileyen, yaratıcı…

35

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

 

İstanbul Arel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü, öğrencilerin iletişim donanımı kazanarak bir dünya vizyonu edinmelerini…

20

Sinema ve Televizyon

 

Ulusal ve uluslararası radyo-televizyon kuruluşlarının sayıları hızla artarken, medya sektöründe görev alacak bireylerin aynı zamanda yeni iletişim…

96

Yeni Medya ve İletişim

 

Yeni Medya ve İletişimi bölümünün amacı, iletişim alanında yaşanan değişim ve gelişmelerin yarattığı gereksinimleri karşılamak…

İletişim Fakültesi

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi, içinde bulunduğumuz teknoloji ve iletişim çağının tüm yönlerine dair bir farkındalık yaratma doğrultusunda eğitim-öğretim ve üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu anlamda; gazetecilik, görsel tasarım, reklamcılık, halkla ilişkiler, sinema-televizyon gibi iletişim pratiklerinin temel öğelerinin yanında, özellikle teknolojinin etkisiyle gerçekleşen köklü dönüşümlere odaklanan ve teori-pratik dengesini gözeten güncel ders içerikleri oluşturulmaktadır. Teknolojik yenilikler doğrultusunda sürekli güncellenen bilgisayar laboratuvarları, iletişim atölyesi, fotoğrafçılık ve sinema-tv stüdyolarında işlenen uygulamaya yönelik derslerde öğrencilerin kişisel ve mesleki gelişimleri ön planda tutulmaktadır.

 

İletişim Fakültesi’nin bünyesinde bulunan bölümlerin ders öğrenim çıktıları, akademik ve teknik gerekliliklerin yanı sıra sanatsal üretimlere de yönelik olabildikleri için öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak, İletişim Fakültesi’nin öncelikli hedeflerinden bir diğeridir. Alanında uzman öğretim elemanları, her öğrenciyi kendine özgü yeteneklerine göre yönlendirerek öğrencilerin yaratıcı potansiyellerini gerçekleştirmesine yardımcı olmaktadırlar.

 

İletişim Fakültesi, sektörel işbirliklerine önem vermektedir. Bu sayede öğrenciler, üniversite sınırlarına bağlı kalmayıp kariyerlerini geliştirmeye yönelik tecrübeler edinebilme, sektörün içinden insanlarla bir araya gelme, kurumsal dersler alma imkanına sahip olmaktadır. Sektörel işbirlikleri, öğrenciler için staj imkanlarının çeşitlenmesini de sağlamaktadır. İletişim Fakültesi, İstanbul’da olmanın getirdiği akademik, kültürel ve sektörel imkanları değerlendirmektedir. Ders kapsamında kültürel ve sektörel geziler planlanmaktadır.

 

Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İletişim; insanlar, gruplar ve kuruluşlar arasındaki bilgi alışverişi, duygu, düşünce ve fikirlerin aktarılma süreci, anlaşma, uzlaşma ve yapıcı eleştirilerle sorun çözümüne yönelik çabalar toplamıdır. İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi olarak sizlere, iletişim alanındaki en son gelişmelerin bilgisi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri kullanma yetisini aktaracak eğitim kadromuzla sizlerin yanında olacağız.

 

Prof. Dr. Ayhan BİBER
İletişim Fakültesi Dekanı

 

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp