Fen Edebiyat Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi Bölümleri

117

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce)

 

Moleküler biyoloji ve genetik alanındaki çalışmalar 1953 yılında DNA modelinin çözülmesiyle önem kazanmış, 1980’li yıllarda gelişen teknoloji ve uygulamalarla ve 2000’li yıllarda insan genomunun…

m

Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)

 

Bilginin çeşitli kanallar yoluyla bir dilden başka bir dile iletilmesini mümkün kılan ve kültürlerarası bir iletişim aracı olan çeviriye duyulan ihtiyaç günümüzde kendini daha çok hissettirmektedir.

89

Psikoloji

 

İstanbul Arel Üniversitesi Psikoloji Bölümü; doğru bilgiye ulaşabilen, ekip çalışmasına yatkın, araştırmacı, çalışkan, hayal gücünü ve aklını kullanan, soru soran, toplumsal sorunlara duyarlı, öz değerlerine saygılı…

111

Sosyoloji

 

Sosyoloji, toplumsal olguları tüm yönleriyle analiz eden ve toplumsal sorunlara çözüm önerileri üretmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. Günümüzde küresel dinamiklere büyük ölçüde sahip olan ülkemizde…

24

Türk Dili ve Edebiyatı

 

Düşünme, anlaşma, bilgi ve fikir üreterek bunları aktarma gibi eylemlerin dil ile gerçekleştirilmesi nedeniyle dil, her toplumda bütün bilimlerin temel aracı olmuştur. İnsanlık tarihinin en köklü dillerinden biri olan…

Fen Edebiyat Fakültesi

Çağdaş bakış açısına sahip bireyler yetiştirmek…

 

Fen-Edebiyat, sosyal bilimler ile fen bilimlerinin aynı yapı içinde faaliyet göstermesine imkân tanıyan, böylece bütün temel bilimlerde, öğretimin yanı sıra bilimsel faaliyetlerin de daha kolay ve daha başarılı olarak sürdürülmesinin amaçlandığı bir fakültedir.İstanbul Arel Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi de bu amaç doğrultusunda kurulmuştur. Fakülte bünyesinde, seçkin bilim kadrosuyla lisans ve lisansüstü düzeyde olmak üzere, nitelikli bir öğretim gerçekleştirilmektedir.

 

Fakültemizde sosyal bilimlerin teşkil ettiği bölümler, Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, Mütercim Tercümanlık ve Sosyoloji bölümleridir. Fen bilimleri kapsamında yer alan bölümler ise Matematik – Bilgisayar, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleridir.

 

Bu bölümlerin bütününde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikte bilim insanlarının yetişmesi için yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Öğretim üyeleri, öğrencilerle yakından ilgilenmekte ve onlara her bakımdan rehberlik etmektedir. Öğrenciler, gerekli başarıyı gösterdikleri ve istedikleri takdirde, çift anadal veya yandal programlarını tercih ederek öğrenimlerini iki ayrı bölümde sürdürebilmektedir. Ayrıca, her öğrenci lisans öğreniminden sonra gerekli başarıyı gösterdiği takdirde, tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarıyla öğrenimini sürdürme imkânına sahiptir.

 

Fakültemizin Türk Dili ve Edebiyatı, Psikoloji ve Sosyoloji bölümlerinde İngilizce hazırlık öğrenimi isteğe bağlı; Matematik-Bilgisayar ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde ise zorunludur. İngilizce hazırlık sınıfında okumayan öğrencilerimizin; kendi alanlarında başarılı olmaları, literatürü takip edebilmeleri ve başka ülkelerdeki üniversitelerle irtibat kurabilmeleri için lisans öğreniminin altı yarıyılında İngilizce ve Mesleki İngilizce olmak üzere dil dersleri verilmektedir.

 

Çalıştığı alanda hem üstün niteliklere sahip hem de çağdaş bakış açısına haiz bireyler yetiştirme eylemi fakültemizin temel hedefi olarak saptanmıştır ve bu faaliyet başarı ile devam etmektedir.

 

Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Çağdaş medeniyet, bilime ve bilimsel uygulamalar sonucu ortaya çıkan teknolojiye dayanmaktadır. Rasyonel ve pozitif bir düşünce sistemine sahip olan Mustafa Kemal Atatürk, bilimin rehberliğini çağdaşlaşmanın vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul etmiştir. İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi olarak amacımız, öğrencilerimizi bilim ve teknoloji ışığında eğiterek ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak nitelikli bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Prof. Dr. Yusuf AVCI
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

 

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp