İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölümleri

78

Finans ve Bankacılık

Ekonomi piyasalarının finans alanına bağlı olarak gelişmesi, firmaların aldığı finansal kararların ve yapılan planlamaların önemini daha da arttırmış, finansal kurumların…

94

Havacılık Yönetimi

Havacılık Yönetimi Programı, yönetim alan dersleri, havacılık alan dersleri ve temel derslerden oluşan geniş bir müfredata sahiptir. Bu sayede öğrenciler hem yönetim…

72

İşletme

Dünyadaki sınırların ortadan kalkması ve rekabetin artmasıyla birlikte, varlıklarını sürdürebilmek ve gelişerek büyüyebilmek amacıyla işletmelerin ihtiyaç duyduğu yaratıcı

74

İşletme (İngilizce)

Dünyadaki sınırların ortadan kalkması ve rekabetin artmasıyla birlikte, varlıklarını sürdürebilmek ve gelişerek büyüyebilmek amacıyla işletmelerin…

122

Lojistik Yönetimi

Lojistik; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bir ürünün üretimi ve tüketimi arasında geçen süreçte ürün ve hizmet ile ilgili her türlü bilgi akışının…

93

Muhasebe ve Finans Yönetimi

İşletme yöneticileri, yatırımcılar, bankalar ve kredi kuruluşları gibi işletmelerin mali yapıları hakkında verilecek bilginin doğru ve tarafsız bir şekilde…

27

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak…

120

Uluslararası İlişkiler (İngilizce)

Uluslararası ilişkiler alanı, küreselleşme sürecinde olan dünyamızda her geçen gün daha fazla öne çıkmaktadır. Bu süreçte devletler arasındaki ilişkiler…

46

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Günümüzde ölçekleri ne olursa olsun birçok işletme uluslararası ticaret faaliyetlerine çeşitli düzeylerde katılma ihtiyacı duymaktadır. İthalat ve ihracat…

101

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri; bilgi yönetimi, teknoloji ve insanı bir araya getiren akademik alanlardan biridir. Teknoloji ve bilişimin gelişmesi yeni…

İktisadi ve İdari Bİlimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak, öğrencilerimizi sanayi ve bilgi toplumu donanımına sahip bireyler olarak yetiştirmek hedefiyle hareket eden fakültemiz, gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisinde ve siyasetinde söz sahibi olabilecek potansiyel güç oluşturmaktadır. Potansiyel güce katkı sağlamak adına ulusal ve uluslararası bağlantıları güçlü bir akademik kadro ve kurumsal alt yapı ile hizmet verilmektedir.

 

Öğrencilere; gerçek olayları analiz ve sunum imkanı, akademik etkinliklerde editörlük, yazarlık, moderatörlük ve panelistlik fırsatı verilebilmekte, modelleme, yaratıcılık ve inovasyon ortamı sağlanmakta, sürekli ve etkileşimli danışmanlık hizmeti verilmekte, kalabalık olmayan sınıflarda aktif öğrenme ve ingilizce ’de yetkinlik kazanma ayrıcalıkları sunulmaktadır.

 

Teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretim faaliyetlerine ek olarak, iş dünyasının önde gelen uygulamacıları ve akademinin ileri gelen gurularıyla oluşturulan sinerji çerçevesinde düzenlenen marka dersler, ulusal ve uluslararası etkinlikler, seminerler, çalıştaylar, konferanslar gibi çeşitli etkinlikler bünyemize zenginlik katmaktadır.

 

Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi olarak amacımız, öğrencilerimizi kamunun ve özel sektörün talep ettiği bilgi ve beceriler ile donatarak hem ulusal piyasaların ihtiyaçlarını karşılayabilen hem de dünya ölçeğinde yarışabilecek nitelikli, yenilikçi ve girişimci bireyler olarak yetiştirmektir.

 

Bugün modern ve donanımlı Tepekent Yerleşke’sinde; İşletme Bölümü (Türkçe), İşletme Bölümü (İngilizce), Uluslararası İlişkiler Bölümü (Türkçe), Uluslararası İliş- kiler Bölümü (İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü (İngilizce) ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (Türkçe) olmak üzere 2 ayrı dilde ve toplam 6 lisans programıyla hizmet veren Fakültemizin birikimli, deneyimli ve üstün nitelikli akademik kadrosu hem öğretim hem de araştırma faaliyetlerini ulusal ve uluslararası alanlarda sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Harun DEMİRKAYA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dekanı

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp