Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İstanbul Arel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, sosyal bilimlerin bir alt dalı olarak siyaset ve yönetim sorunları ve uygulamaları alanında eğitim vermektedir.

 

Geleceğin siyasal ve yönetsel sorunlarını olabildiğince geniş bir çerçevede kavrayabilmek için Bölümdeki eğitim-öğretim, 4 ana dal çerçevesinde programlanır ve yürütülür. Bu ana dallar siyaset ve sosyal bilimler alanı, yönetim bilimleri alanı, hukuk bilimleri alanı, kentsel ve çevresel sorunlar alanıdır.

 

Bölümün ana derslerinin yanı sıra öğrencilerin daha donanımlı olarak yetişmeleri için müfredata seçmeli dersler de eklenmiştir. Bölümün öncelikli amacı, öğrencilerin gerekli kuramsal ve uygulamalı altyapıya sahip olarak Türkiye’nin siyasal ve toplumsal yapısının modernleştirilmesinde rol oynayabilecek şekilde yetişmeleridir. Öğrencilerin sosyal açıdan da kendilerini geliştirebilmeleri için öğrenci kulüplerine ve akademik organizasyonlara katılım gibi çeşitli yerleşke içi ve yerleşke dışı etkinliklerde yer almaları teşvik edilir.

 

Üniversitemizin de bir parçası olduğu Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim-öğretim görme olanağı sağlanır.

 

Öğrencilerin aldıkları dersler ve program süresince elde ettikleri kabiliyet ve alışkanlıklar, üniversite sonrası hayatlarını da şekillendirir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü başarıyla bitiren mezunların bulundukları toplumun ve çevrenin ileri standartlara ulaşmasında karar verici rol üstlenmeleri beklenmektedir.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp