Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi Bölümleri

103

Bilgisayar Mühendisliği

 

Son yıllarda dijital sistemlerin maliyetlerindeki büyük düşüş ve diğer alanlarda bilgisayar teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar mühendisliğinin önemini büyük ölçüde arttırmıştır…

63

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Son yıllarda dijital sistemlerin maliyetlerindeki büyük düşüş ve diğer alanlarda bilgisayar teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması, bilgisayar mühendisliğinin önemini büyük ölçüde arttırmıştır…

97

Biyomedikal Mühendisliği

 

Biyomedikal mühendisliği; tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik ve biyoloji gibi yaşam bilimlerinde ortaya çıkan sorunlara fizik, kimya, matematik ve mühendislik bilimlerinin temel ilkelerini kullanarak tanı veya tedaviye yönelik…

67

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Elektrik-elektronik mühendisliği; elektrik ve elektroniğin uygulamalarını inceleyen, günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran yeni teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında…

102

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Elektrik-elektronik mühendisliği; elektrik ve elektroniğin uygulamalarını inceleyen, günlük hayatı kolaylaştıran ve yaşam kalitesini arttıran yeni teknolojik ürünlerin ortaya çıkmasında…

92

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü; insan, malzeme, mali kaynaklar, bilgi, enerji, rekabet, teknoloji ve makine gibi unsurları en etkin ve verimli şekilde kullanabilen bireyler yetiştirir…

37

İnşaat Mühendisliği

 

İstanbul Arel Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü; bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, liman, kanalizasyon ve su şebekesi gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi…

65

Makine Mühendisliği

 

Makine mühendisliği; kuvvet, malzeme, akışkanlar ve enerjinin davranışını ve tasarım ilkelerini inceleyen bir bilim dalıdır. İstanbul Arel Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır…

Mühendislik Fakültesi

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi 2008 yılında kurulmuştur. Fakültemizde Elektrik Elektronik Müh. (TR/İNG), Bilgisayar Müh. (TR/İNG), Endüstri Müh. (İNG), Biyomedikal Müh., Makine Müh., İnşaat Müh., Mimarlık, İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri bulunmaktadır.

 

Şu anda yaklaşık 1800 öğrencimiz eğitim görmekte, 1100’ün üzerinde öğrenci de fakültemizden mezun olmuştur. Öğrencilerimiz derslerin dışında öğrenci kulüplerinde hem teknik, hem de sosyal alanlarda etkinlik göstermekte ve Bölüm haberler sayfalarında da paylaşıldığı üzere çeşitli faaliyetler düzenlemektedirler.

 

Öğretim üyelerimizin birçoğu seçkin üniversitelerinden doktora almış olup %27’si profesör, %5’i doçent ve %68’i yardımcı doçentten doktor öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Toplam öğretim elemanı sayımız 75’in üzerinde bulunmakta ve her yıl yeni öğretim elemanlarını da bünyemize katarak eğitim, öğretim ve araştırma olanaklarını geliştirmeye devam etmekteyiz. Bölümlerimizdeki laboratuvar ve atölyelerle hem eğitim ve öğretimde, hem de araştırmada etkin bir rol oynayarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

 

2019-2020 eğitim öğretim yılı itibariyle yeni aramıza katılan Mühendislik alanındaki lisans öğrencilerimizin müfredatları dört senelik eğitim hayatlarının son dönemi tamamıyla iş yerinde uygulamaya ayrılacak şekilde güncellenmiş olup, yedi dönemde dersleri tamamlayabilmelerine yönelik 7+1 biçimine getirilmiştir. Üniversite – Sanayi İş Birliklerini güçlendirdiğimiz bir dönemde bu adım öğrencilerimizin mezun olmadan, iş yerinde uygulama süresinde iş hayatına atılma ve devam etme imkanını sunması açısından önemsediğimiz bir uygulamadır.

 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak misyonumuz; nitelikli lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile proje ve takım çalışması yapabilen, disiplinler arası çalışmalara yatkın, meslek etiğini gözeten, liderlik yeteneğine sahip, bilgiyi geliştiren, dönüştüren ve sonucunda üreten mühendisler ve mimarlar yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük edebilecek akademisyenlerin sinerjik birlikteliğini sağlamak, gerekli alt yapıyı kurmak, üniversite-sanayi ilişkisini güçlendirmek ve sürdürmektir.

 

Dekan’ın Mesajı

Fakültemizde Elektrik Elektronik Müh. (TR/İNG), Bilgisayar Müh. (TR/İNG), Endüstri Müh. (İNG), Biyomedikal Müh., Makine Müh., İnşaat Müh. ve Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümleri bulunmaktadır.

 

Şu anda yaklaşık 1800 öğrencimiz eğitim görmekte, 1100’ün üzerinde öğrenci de fakültemizden mezun olmuştur. Öğrencilerimiz derslerin dışında öğrenci kulüplerinde hem teknik hem de sosyal alanlarda etkinlik göstermekte ve çeşitli faaliyetler düzenlemektedirler.

 

Öğretim üyelerimizin birçoğu seçkin üniversitelerinden doktora almış olup %27’si profesör, %5’i doçent ve %68’i doktor öğretim üyesi oluşturmaktadır. Toplam öğretim elemanı sayımız 75’in üzerinde bulunmakta ve her yıl yeni öğretim elemanlarını da bünyemize katarak eğitim, öğretim ve araştırma olanaklarını geliştirmeye devam etmekteyiz. Bölümlerimizdeki laboratuvar ve atölyelerle hem eğitim ve öğretimde hem de araştırmada etkin bir rol oynayarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz.

 

Mühendislik Fakültesi olarak misyonumuz; nitelikli lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile proje ve takım çalışması yapabilen, disiplinler arası çalışmalara yatkın, meslek etiğini gözeten, liderlik yeteneğine sahip, bilgiyi geliştiren, dönüştüren ve sonucunda üreten mühendisler ve mimarlar yetiştirmek, uluslararası düzeyde bilimsel ve teknolojik gelişmelere öncülük edebilecek akademisyenlerin sinerjik birlikteliğini sağlamak, gerekli alt yapıyı kurmak, üniversite-sanayi ilişkisini oluşturmak ve sürdürmektir.

 

Prof.Dr. Ersin GÖSE
Mühendislik Fakültesi Dekanı

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp