Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri

39

Beslenme ve Diyetetik

 

İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, beslenme ile ilintili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme durum…

cev_

Çocuk Gelişimi

 

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün hedefi; 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç veya hastanede yatan…

44

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar veya çocuk felci epidemileri sonucu engelli hale gelen nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek…

15

Hemşirelik

 

Hemşirelik; toplumun, ailelerin ve bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık gereksinimlerini karşılamayı amaç edinen uygulamalı bir sağlık disiplinidir. İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü…

59

Sağlık Yönetimi

 

Dünya sağlık sektöründeki tıbbi ve teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetleri alanında yapılan reformlar, Türkiye’de de sağlık kurumları yönetiminde profesyonelleşmenin önemini ortaya…

53

Sosyal Hizmet

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün amacı öğrencileri; disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası iş birliğinin zorunluluklarını kavramış olan, ekip çalışması…

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Günümüzde sağlıkla ilgili bilginin, teknolojinin, sağlık bilincinin, okuryazarlığının ve sağlık alanında uzmanlık alanlarının artmasına paralel olarak yükseköğrenim kurumları da bu insan gücünü yetiştirecek bölümleri kurmuşlardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanında var olan ve en fazla talep alan yükseköğrenim kurumlarından biridir.

 

Sağlığın geliştirilmesinde söz sahibi olacak çağdaş bir fakülte olma amacı çerçevesinde; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik,  Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet  bölümlerini içermektedir.

 

Toplumun bilinçlenmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunabilecek, gelişen sağlık, bilim ve teknolojiler ile uyumlu donanımı olan, sağlık bakımı kalitesini arttıracak nitelikte eğitim vermek öncelikli hedeflerimizdendir.

 

Öğrencilerimiz, yaşam boyu öğrenme hedefi doğrultusunda, öğrenci merkezli eğitim-öğretim felsefesi ile teorik eğitimin yanı sıra sağlık ve ilgili sektörlerde uygulama yaparak, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz her biri alan deneyimine sahip genç ve dinamik akademik kadromuz  ile  yetişmektedir.

 

Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2009 yılında Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olarak açılmış; 1 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kararla Sağlık Bilimleri Fakültesi’ne dönüştürülmüştür.

Kaliteli ve profesyonel bir üniversite eğitimi vermeyi, Türkiye’nin sosyal ve ekonomik dönüşümüne katkıda bulunmayı, araştırma ve inovasyonu desteklemeyi, kendi öğretim elemanlarını yetiştirmeyi ve geliştirmeyi, en önemlisi ise gelecekte iyi donanımlı sağlıkçılar yetiştirmeyi amaç edinen İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, günümüzde 7 temel eğitim programı ve 51 akademik personel ile eğitimine devam etmektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi içerisinde,  Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Odyoloji, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet programları yer alıp, fakülte akademik kadrosunda 6 Profesör, 3 Doçent, 13 Doktor Öğretim Üyesi, 16 Öğretim Görevlisi ve 13 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2013 yılından bu yana toplam 2634 öğrenciyi mezun etmiştir. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında aktif öğrenci sayısı 931’dir. Öğrenciler, Erasmus Programı kapsamında Almanya başta olmak üzere anlaşmalı ülkelerde staj yapabilmekte, mezuniyet sonrasında da özellikle sağlık personeli açığı olan ülkelerde çalışma imkanına da sahip olmaktadırlar.

Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan 11 bilim ve eğitim komisyonu, eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin ve akademik personelin işleyişi yürütebilmesi adına çözümler üretmekte ve özellikle Fakülte eğitim kalitesini ve akreditasyon sürecini yönetmek adına çalışmalarına devam etmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi, uygun koşulları sağlayan öğrencilerine Üniversite ve Fakülte içinde çift anadal ve yandal yapma imkanları da sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi önümüzdeki eğitim-öğretim yılında ilk defa öğrenci alacak Odyoloji Bölümü ile birlikte büyük ve donanımlı bir aile olarak, Tıp Fakültesi ile birlikte konumlandığı Cevizlibağ Sağlık Yerleşkesinde hizmet vermeye devam etmektedir.

 

Prof. Dr. Yıldız İYİDOĞAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

 

Bölüm ve Kontenjanlar
Tercih Robotu
Sanal Tur
WhatsApp