Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri

39

Beslenme ve Diyetetik

 

İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, beslenme ile ilintili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme durum…

cev_

Çocuk Gelişimi

 

İstanbul Arel Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünün hedefi; 0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren, özel eğitim gereksinimi olan, korunmaya muhtaç veya hastanede yatan…

44

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

 

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar veya çocuk felci epidemileri sonucu engelli hale gelen nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek…

15

Hemşirelik

 

Hemşirelik; toplumun, ailelerin ve bireylerin ihtiyaç duyduğu sağlık gereksinimlerini karşılamayı amaç edinen uygulamalı bir sağlık disiplinidir. İstanbul Arel Üniversitesi Hemşirelik Bölümü…

59

Sağlık Yönetimi

 

Dünya sağlık sektöründeki tıbbi ve teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetleri alanında yapılan reformlar, Türkiye’de de sağlık kurumları yönetiminde profesyonelleşmenin önemini ortaya…

53

Sosyal Hizmet

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünün amacı öğrencileri; disiplinler, uzmanlıklar ve kurumlar arası iş birliğinin zorunluluklarını kavramış olan, ekip çalışması…

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Günümüzde sağlıkla ilgili bilginin, teknolojinin, sağlık bilincinin, okuryazarlığının ve sağlık alanında uzmanlık alanlarının artmasına paralel olarak yükseköğrenim kurumları da bu insan gücünü yetiştirecek bölümleri kurmuşlardır. Sağlık Bilimleri Fakültesi, sağlık alanında var olan ve en fazla talep alan yükseköğrenim kurumlarından biridir.

 

Sağlığın geliştirilmesinde söz sahibi olacak çağdaş bir fakülte olma amacı çerçevesinde; Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik,  Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet  bölümlerini içermektedir.

 

Toplumun bilinçlenmesine ve yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunabilecek, gelişen sağlık, bilim ve teknolojiler ile uyumlu donanımı olan, sağlık bakımı kalitesini arttıracak nitelikte eğitim vermek öncelikli hedeflerimizdendir.

 

Öğrencilerimiz, yaşam boyu öğrenme hedefi doğrultusunda, öğrenci merkezli eğitim-öğretim felsefesi ile teorik eğitimin yanı sıra sağlık ve ilgili sektörlerde uygulama yaparak, mesleki ve kişisel gelişimlerini sürekli desteklediğimiz her biri alan deneyimine sahip genç ve dinamik akademik kadromuz  ile  yetişmektedir.

 

Dekan’ın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

 

Sağlık ve eğitim alanında hizmet veren tüm sektörler, bir toplumun bugününü ve yarınını şekillendiren en önemli paydaşlardır. Bu paydaşlardan biri olan İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin temel amacı, alanında yetkin, bilgili, akademik formasyonu güçlü ve yaşam boyu kendini geliştirmeye açık sağlık elemanları yetiştirmektir. Bu önemli görevin bilincinde olan deneyimli akademik kadromuz, Cevizlibağ yerleşkemizde bulunan tam donanımlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Tıp Fakültesi laboratuvarları ile öğrencilerine kapsamlı bir eğitim vermekte, aynı zamanda bilimsel çalışmalar yürüterek tıp ve sağlık literatürüne katkı sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak biliyoruz ki, sevgili öğrencilerimizi iyi yetiştirmek, hem üniversitemize, hem ülkemize hem de yetiştirdiğimiz mezunlarımızdan destek bekleyen hastalara karşı en önemli görev ve sorumluluğumuzdur.

 

Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamlayıp mezun olduktan sonra, ülkemiz için son derece büyük bir ihtiyaç olan sağlık hizmetini vermek üzere, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında meslek yaşamına adım atabilir veya akademik yolda ilerlemeye karar verip fakültemizde yüksek lisans eğitimine devam edebilirler. Hangi yolda ilerlerse ilerlesinler, geleceğin sağlıkçıları olarak mesleklerini en iyi şekilde icra edecek; her biri, nerede ve hangi koşullarda olurlarsa olsunlar aldıkları eğitimi, bilgilerini ve emeklerini, etik değerlere bağlı kalarak ihtiyacı olanlara sunacaklardır.

 

Yeni başlayan akademik yılda İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde eğitimlerine devam eden tüm öğrencilerimize, akademik personelimize sağlıklı ve verimli bir eğitim-öğretim yılı diliyor; aramıza yeni katılan öğrencilerimize de “Hoşgeldiniz” diyorum.

 

Prof. Dr. Yıldız İYİDOĞAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp