Sağlık Yönetimi

Dünya sağlık sektöründeki tıbbi ve teknolojik gelişmeler ve sağlık hizmetleri alanında yapılan reformlar, Türkiye’de de sağlık kurumları yönetiminde profesyonelleşmenin önemini ortaya çıkarmıştır. Bu nedenle, hizmet sektörü içinde küresel boyutta önem kazanan sağlık yöneticiliği, geleceğin meslekleri arasında yerini almıştır.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümünün temel amacı, işletmeciliğinin evrensel ilkeleri ve uygulamaları doğrultusunda verilen eğitimlerle sağlık alanında bilgi, beceri ve donanım kazanarak kurumsal verimlilik ve etkinlik açısından fark yaratacak, çözüm ve sonuç odaklı karar alabilen, ekip çalışmasına önem veren, vizyon sahibi ve rekabet üstünlüğü yaratabilen üst, orta ve ara kademe “sağlık yöneticisi” yetiştirmektir.

 

Sağlık Yönetimi Bölümünün 4 yıllık lisans eğitimi süresince, sağlık kurumları yönetimine ilişkin yönetim becerilerinin kazanılacağı temel derslerin yanında sağlık finansmanı, sağlık hizmetler pazarlaması, istatistik ve araştırma yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sağlık sigortacılığı gibi çeşitli bölüm dersleri de verilmektedir.

 

Sağlık yönetimi alanında eğitim alan öğrenciler, çoklu öğrenme yöntemleri kapsamında edindikleri kuramsal bilgileri, özellikle İstanbul’da bulunan son teknoloji ile donatılmış özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde, evde bakım hizmeti veren kuruluşlarda ve rehabilitasyon merkezlerinde yapacakları zorunlu staj uygulamaları ile pekiştirme olanağı bulurlar.

 

Bölümde, başarılı öğrencilere Erasmus+ Programı ile Avrupa’daki anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde eğitim alma fırsatları sunulmaktadır. Sağlık Yönetimi Bölümünde eğitim alan öğrencilerin, ilgili bölümlerde yan dal ve çift ana dal yapma şansı vardır.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp