Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapistlik mesleği savaşlar, kazalar veya çocuk felci epidemileri sonucu engelli hale gelen nüfusun fonksiyonel kayıplarını giderebilmek amacı ile doğmuş ve pek çok aşamadan geçerek günümüzdeki konumuna ulaşmıştır.

 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon, günümüzde bilim ve teknik alanında ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak yeni doğan ve erken doğum dâhil olmak üzere bebek, çocuk, adölesan, yetişkin ve yaşlı sağlığının geliştirilmesinde etkin rol alan bir bilim dalı haline gelmiştir.

 

İstanbul Arel Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün hedefi, birey ve toplum sağlığını önemli ölçüde etkileyen, sosyal ve ekonomik kayıplara ve çeşitli fonksiyon bozukluklarına neden olan hastalık, yaşlılık, ağrı ve yaralanma gibi durumlarda düzeltici, geliştirici ve fiziksel yetersizliği azaltıcı uygulamaları gerçekleştirebilen aynı zamanda bireyin fiziksel sağlığının ve fonksiyonel becerilerinin devamı için koruyucu uygulamaları yapan fizyoterapistler yetiştirmektir.

 

Öğrenciler, aldıkları eğitim ile mezuniyet sonrasında sadece hastalara yönelik değil, aynı zamanda sağlıklı bireylere de çeşitli önerilerde bulunabilecek ve hastalık durumunda tedavi programı hazırlama ve uygulama hakkında detaylı bilgiye sahip olarak fizyoterapi mesleğinde özyönetim kazanmış bireyler haline geleceklerdir.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde uygulama ağırlıklı mesleki derslere yer verilerek öğrencilerin mezuniyet öncesinde mesleğin ge- reklilikleri doğrultusunda hazırlanmalarına önem verilmektedir. Bologna süreci kapsamında hazırlanan dersler, alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir.

 

Üniversitemiz bünyesindeki ArelKAM- Kariyer Planlama, Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla, öğrencilerin sağlık hizmetleri ve sağlık endüstrisi kapsamında faaliyet yürüten kamuya veya özel sektöre ait kuruluşlarda zorunlu staj uygulamaları yapmaları, mezuniyet sonrası kariyerlerini planlamaları ve sektörde yer alan kuruluşların temsilcileri ile bir araya gelmeleri mümkün olabilmektedir.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp