Fizyoterapi

Fizyoterapi Programında; yaralanmalar, hastalıklar ve yaşlılık nedeniyle kas iskelet sisteminde oluşan sorunlarının tedavisi ve bozulmuş fonksiyonların yeniden kazandırılması amacıyla planlanan fizik tedavi ve elektroterapi modalitelerini uygulamak için; çağdaş bilgi, beceri ve donanıma sahip, teknolojik araç ve gereçleri kullanabilen, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, insan sağlığına ve etik değerlere önem veren “Fizyoterapi Teknikerleri” mezun vermektedir.

 

Tedavilerin başarısında, uygulamanın iyi yetişmiş fizyoterapi teknikerleri tarafından yapılması büyük önem taşımaktadır.

 

Fizyoterapi programının amacı, fizik tedavi uygulamalarında eksikliği duyulan yardımcı sağlık personeli olarak çalışabilecek “Fizyoterapi Teknikerleri” yetiştirmektir.

 

Fizyoterapi ön lisans programını başarıyla tamamlayan fizyoterapi teknikerleri kamu ve özel hastaneler ile sağlık kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve fizik tedavi ünitelerinde, spor kulüplerinde, huzur evlerinde ve kaplıca/termal tesislerde fizik tedavi aletleri ve elektroterapi cihazlarını kullanarak; hastalarla, hekimlerle, fizyoterapistlerle ve diğer meslek elemanlarıyla koordinasyon içinde çalışırlar.

 

Ön lisans programı başarıyla tamamlayan bireyler DGS’de başarı göstermeleri durumunda fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri bölümlerinde lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp