Beslenme ve Diyetetik

İstanbul Arel Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünün amacı, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, beslenme ile ilintili hastalıkların iyileştirilmesi, toplumun beslenme durum ve sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, beslenme sorunlarına çözüm getiren plan ve politikaların oluşturulması, beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerin geliştirilmesi, yiyecek-içecek hizmeti veren birimlerin yönetim ve organizasyonunun sağlanması gibi konular ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu alanlarda etkin görev alabilecek diyetisyenler yetiştirmektir.

 

Disiplinlerarası bir bölüm olan Beslenme ve Diyetetik Bölümünün müfredatında; anatomi, fizyoloji, biyokimya, beslenme ilkeleri, besin kim- yası, besin mikrobiyolojisi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, toplum sağlığı, anne ve çocuk beslenmesi, çocuk hastalıklarında beslenme tedavisi, hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi, toplum beslenmesi ve toplu beslenme sistemleri gibi kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır.

 

Beslenme ve Diyetetik Bölümünde dersler, alanlarında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir. Bölüm müfredatında kuramsal dersler kadar uygulamalı dersler ve staj uygulamaları da yer almaktadır. Üçüncü yılın sonunda yapılan zorunlu staj uygulamasıyla öğrencilerin, mezuniyet öncesinde mesleki gerekliliklerine göre hazırlanmaları sağlanmaktadır.

TC Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 Verilerine Göre Hazırlanan, Mezun Olduğunuz Bölüm/Programa ait;
İş Bulma Süreleri, Başlangıç Ücretleri, Nitelik Uyuşmazlıkları, Kamuda İşe Yerleşme Oranları, Firma Büyüklüğü Dağılımları ve Sektör Bazında Dağılımları ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

* * * Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi 2019 verilerine göre hazırlanmıştır.

REHBER’E SOR!

Bölüm ve Kontenjanlar
Burslar
Sanal Tur
WhatsApp